Tømrervirksomhed

Driftskredit

 

Med en driftskredit får du handlefrihed, fleksibel finansiering og en likviditetsreserve.

Dit udbytte er, at du:

får bedre mulighed for at udvikle din virksomhed
får forbedret økonomisk frihed til at navigere i dagligdagen
kan opnå bedre betingelser hos dine leverandører
kan tilbyde dine gode kunder bedre betingelser
kan optimere dit driftsresultat

Fakta om driftskredit

Driftskreditten finansierer virksomhedens daglige drift, herunder varekøb, løbende omkostninger og tilgodehavender hos dine kunder.

Hvis du har behov for at investere i eksempelvis grunde og bygninger, biler, driftsmidler og maskiner eller IT udstyr til virksomheden, bør det finansieres med et anlægslån eller leasing.

Størrelsen af din driftskredit

Med udgangspunkt i dine planer samt drifts-og likviditetsbudgetter finder vi i fællesskab ud af størrelsen på din driftskredit. På det årlige regnskabsmøde ser vi på, om kreditrammen passer til dine planer og den aktuelle markedssituation.

Rente og sikkerhed

Renten på driftskreditten afhænger af din virksomheds indtjening og generelle kapitalforhold. Det samme gør sig gældende for den sikkerhed, som vi ønsker.

Vil du høre mere om driftskredit, kan du kontakte en af vores erhvervsrådgivere.