Regnskaber

Her kan du se halv- og helårsrapporter for tidligere år og risikorapport for de seneste år såvel som seneste tillæg til risikorapport.

Læs vores pressemeddelelse om vores seneste halvårsrapport: Stærkt første halvår.

 

Risikorapporter og tillæg 

Sparekassen Kronjylland er eksponeret mod forskellige risici og anvender risikostyring som en del af de strategiske beslutninger og den daglige drift. Bestyrelsen fastlægger og reviderer løbende politikker, rammer og principper for risikostyringen, og modtager løbende rapportering på udviklingen i risici og udnyttelsen af tildelte risikorammer. Sparekassens målsætninger og risikopolitikker er nærmere beskrevet i årsrapporten, note 3, og i den årlige risikorapport.

Hvert kvartal udarbejdes et tillæg til risikorapporten med en beregning af Sparekassens aktuelle individuelle solvensbehov.

Her kan du se de seneste risikorapporter. 

Vedtægter, forrentningspolitik, god selskabsledelse og CSR finder du her.


Cookies meddelelse