Valutalån


Du kan ofte få en billig finansiering ved at optage et valutalån. Men valutalån indebærer også en risiko, som du skal kende og være rede til at påtage dig.

Dit udbytte er, at du:
får mulighed for at opnå en billigere finansiering i lande, hvor renteniveauet er lavere end i Danmark
kan sikre virksomhedens tilgodehavender

Fakta om valutalån
Hvis din virksomhed har handel med udlandet og dermed løbende tilgodehavender fra udlandet, kan du sikre virksomhedens tilgodehavender ved at optage udlandslån i samme valuta. Udlånets renter og afdrag kan hensigtsmæssigt svare til værdien af de løbende indbetalinger fra virksomhedens tilgodehavender i udlandet.

Du har også mulighed for at omlægge dine danske lån til fremmed valuta ved at indgå en valutaswap.

Hvorvidt du skal overveje finansiering i fremmed valuta, afhænger af virksomhedens finansielle strategi, herunder virksomhedens forudsætninger, dens investeringshorisont og forventningerne til valutakursudviklingen.

Vær opmærksom på kursrisiko

Når lån optages i fremmed valuta, er der risiko for kursudsving. Det er meget vigtigt, at du tager denne risiko med i betragtningen, når du overvejer valutalån.

I Sparekassen Kronjylland kan din erhvervsrådgiver i samråd med vores Markets afdeling hjælpe dig med de produkter, som din virksomhed med fordel kan bruge.