Valutakonto: Referencerenter for ind- og udlån

Sparekassen Kronjylland fastsætter hver måned sine satser for referencerenter på udvalgte valutaer. Satserne danner grundlag for den variable rente på valutakonti og dermed for valutakassekredit og -indlån.

Valutakonti i Sparekassen Kronjylland forrentes med referencerenter i form af SK-bid (indlån) og SK-bor (udlån) med henholdsvis et fradrag eller tillæg.

Du kan se de aktuelle satser for SK-bor her (opdateret maj 2023): 

USD: 6,03 %
EUR: 3,84 %
GBP: 5,20 %
SEK: 4,00 %
NOK: 4,24 %
CHF: 1,75 %
PLN: 8,10 %
JPY: 0,34 %
CZK: 7,63 %
TRY: 38,50 %