Valutakonto: Referencerenter for udlån

Sparekassen Kronjylland fastsætter hver måned sine satser for referencerenter på udvalgte valutaer. Satserne danner grundlag for den variable udlånsrente på valutakassekredit.

Valutakassekredit i Sparekassen Kronjylland forrentes med referencerenten SK-bor (udlån) med et tillæg.

Du kan se de aktuelle satser for SK-bor her (opdateret september 2023):

USD: 6,00 %
EUR: 4,24 %
GBP: 5,84 %
SEK: 4,21 %
NOK: 4,87 %
CHF: 2,06 %
PLN: 8,09 %
JPY: 0,17 %
CZK: 7,50 %
TRY: 34,25 %