Valutakonto: Referencerenter for udlån

Sparekassen Kronjylland fastsætter hver måned sine satser for referencerenter på udvalgte valutaer. Satserne danner grundlag for den variable udlånsrente på valutakassekredit.

Valutakassekredit i Sparekassen Kronjylland forrentes med referencerenten SK-bor (udlån) med et tillæg.

Du kan se de aktuelle satser for SK-bor her (opdateret maj 2024):

USD: 5,63 %
EUR: 4,18 %
GBP: 5,45 %
SEK: 4,01 %
NOK: 4,70 %
CHF: 1,55 %
PLN: 6,09 %
JPY: 0,15 %
CZK: 5,66 %
TRY: 43,91 %