Finansiering

Erhverv anlægslån

Anlægslån

Med et anlægslån får du en optimal sammensætning af virksomhedens finansiering, en afdragsprofil tilpasset den konkrete investering og mulighed for fuld finansiering af virksomhedens investeringer.

Erhverv butik

Driftskredit

Med en driftskredit får du handlefrihed, fleksibel finansiering og en likviditetsreserve.

Erhverv finansiering

Eksterne støtte- og finansieringsmuligheder

Der er forskellige eksterne støtte- og finansieringsmuligheder fra stat, regioner og kommuner. 

Erhverv selvbetjening

Garantier

Garantier kan sætte virksomheden i stand til at deltage i licitationer, sikre virksomheder mod overraskelser eller begrænse trækket på virksomhedens likviditet. 

Erhverv rådgivning

Leasing

Med leasing får du 100 procent finansiering uden kapitalbinding og dermed mulighed for en styrket likviditet. 

Erhverv virksomhed

Realkreditlån i fast ejendom

Med et realkreditlån i virksomhedens ejendomme opnår du en langsigtet finansiering, der løbende optimeres, og som er tilpasset din virksomheds øvrige finansiering. 

Strategisk rådgivning: Sparring om vækst

Valutalån

Du kan ofte få en billig finansiering ved at optage et valutalån. Men valutalån indebærer også en risiko, som du skal kende og være rede til at påtage dig.