Erhverv selvbetjening

Valutasikring med terminsforretninger

 

Når du handler med udlandet, vil du have behov for at afdække valutarisikoen, så budgettet ikke pludselig skrider, hvis kursen på valutaen pludselig stiger eller falder uventet. Du kan opnå valutasikring med en terminsforretning.

Dit udbytte er, at du:

  • opnår budgetsikkerhed omkring valutakursen på dine udenlandske handler 
  • på en hurtig og fleksibel måde kan disponere over dine valutakøb og -salg

Fakta om valutasikring

Valutasikring bruges til at afdække alle valutarisici, når du køber eller sælger varer i udlandet. Med terminsforretninger fastlåser du valutakursen straks, ordren med udlandet er aftalt. På den måde risikerer du ikke, at budgettet skrider, hvis valutakursen pludselig går den forkerte vej.

En valutaterminsforretning er en gensidigt forpligtende aftale mellem dig og Sparekassen omkring køb eller salg af valuta til en aftalt pris og med levering på et fastlagt tidspunkt.

Valutaterminsforretningen handles til den aktuelle spotkurs for valutaen på aftaletidspunktet og har et tillæg/fradrag, som beregnes ud fra renteforskellen mellem den fremmede valuta og danske kroner.

Selve afregningen af valutaterminsforretningen sker først, når du betaler eller modtager penge fra din udenlandske kunde eller leverandør.

 

Blanketter