Eksterne støtte- og finansieringsmuligheder

 

Der er forskellige eksterne støtte- og finansieringsmuligheder fra stat, regioner og kommuner. Vi er opdateret på mulighederne og tilbyder dig sparring om de mest almindeligt forekommende:

• VækstFonden
• EKF
• Regionale Væksthuse

VækstFonden

Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed via kautioner, lån og investeringer.

Dit udbytte er, at du:
får økonomisk mulighed for at gennemføre udviklingsprojekter, der måske ellers ikke kunne finansieres
opnår finansiering, der supplerer dine normale finansieringskilder
kan få indskud af egenkapital eller anden ansvarlig kapital, som kan forbedre din virksomheds kreditværdighed og dermed lånemuligheder

Vækstfonden tilbyder:
Vækstlån
Ansvarlige lån
Etableringslån til landbruget
Vækstgaranti
Vækstkaution

EKF

EKF er ejet og garanteret af den danske stat. EKF er Danmarks eksportkredit, der medvirker til at skabe bedre eksportmuligheder for danske virksomheder.

Dit udbytte er, at du:
får forbedrede muligheder for eksport, der måske ellers ikke kunne finansieres
opnår garantimuligheder, der supplerer dine normale finansieringskilder
får ekspertise om mulighederne inden for eksportfinansiering

EKF tilbyder:
Eksportkaution
Kaution for anlægslån
SMV-garanti

Regionale Væksthuse

De Regionale Væksthuse tilbyder i samarbejde den Kommunale Erhvervsservice sparring til iværksættere og erhvervsvirksomheder.

Dit udbytte er, at du:
kan få overblik over eksisterende støtteordninger
får adgang til relevante værktøjer
kan få adgang til forskellige arrangementer