LEI-kode ved køb og salg af finansielle instrumenter

Hvad er en LEI-kode?

EU kræver, at alle virksomheder, som ønsker at købe og sælge finansielle instrumenter fra 3. januar 2018 har en LEI-kode.

LEI er en forkortelse for Legal Entity Identifier. LEI-koden er et internationalt registreringsnummer, som kan sammenlignes med et cvr. nummer.

Finansielle instrumenter dækker over såvel aktier, obligationer som derivater.

LEI-koden bruges til indberetning af finansielle instrumenter, så myndigheder kan overvåge finansielle transaktioner, forebygge finansielle kriser og afsløre økonomisk kriminalitet.

For OTC-derivater gælder reglerne fra 1. november 2017.

Når Sparekassen Kronjylland på kundens vegne står for køb eller salg af obligationer i forbindelse med hjemtagelse, indfrielse eller omlægning af kreditforeningslån er en LEI-kode ikke et krav.

Se mere om LEI-koder her

Uden registreret LEI-kode - ingen handler

Vi kan hverken købe eller sælge værdipapirer eller andre finansielle instrumenter for juridiske enheder, hvis ikke der er registreret en LEI-kode hos Sparekassen Kronjylland.

Hvor får jeg en LEI-kode?

Når du skal have en LEI-kode, skal du bestille den hos en udbyder af LEI-koder. Vi udbyder ikke LEI-koder, men du kan få nærmere oplysninger om de enkelte LEI-udbydere og deres gebyrer ved at søge på nettet. 
Der opkræves et oprettelsesgebyr og et årligt vedligeholdelsesgebyr.

Hvem skal have en LEI-kode?

Følgende juridiske enheder skal pr. 3. januar 2018 have en LEI-kode, hvis de ønsker at handle med finansielle instrumenter:
Virksomheder, offentlige institutioner og foreninger.

Følgende juridiske enheder skal ikke have en LEI-kode:
Privatpersoner og enkeltmandsvirksomheder er ikke omfattet af reglerne om at have en LEI-kode.
Kravet gælder dog stadig for handel med OTC-derivater. 


Bemærk: Enkelte unoterede finansielle instrumenter, som ikke blive handlet på en reguleret markedsplads, er undtaget. Er du i tvivl, kan du kontakte din rådgiver.