Kompetent rådgivning med udgangspunkt i din situation

Vil du starte din egen virksomhed?

 

Har du planer om at blive iværksætter og starte egen virksomhed, er vi parat til at yde den hjælp og støtte, som er en forudsætning for en succesfuldt opstart. Jo bedre forberedt du er, jo større er muligheden for, at du lykkes med dine planer.

Har du en gennemarbejdet forretningsplan?

Før vores første møde skal du have styr på din forretningsplan. En plan, der beskriver din ide og dine forudsætninger for at gennemføre den. Der skal være en forretningsbeskrivelse og budgetter for opstart og drift. Du skal beskrive hvilke styrker og svagheder, du har og hvilke risici, du kan og vil løbe.

Den indsats, du lægger i at udarbejde en forretningsplan, kommer dig til stor gavn, når du skal tale med os og andre rådgivere. Planen synliggør nemlig, hvor du har styrker, og hvor du kan have behov for hjælp, støtte og rådgivning. 

Når du har beskrevet dine idéer og personlige forudsætninger, har vi et grundlag for at diskutere vores syn på dine planer. I første omgang kan vi tilbyde dig en åben og ærlig dialog om dine planer.

Er vi begge tilfredse med samarbejdet og planernes retning, kan vi gå videre til næste fase: Et konkret tilbud om finansiering.