Valutakonto: Referencerenter for ind- og udlån

Sparekassen Kronjylland fastsætter hver måned sine satser for referencerenter på udvalgte valutaer. Satserne danner grundlag for den variable rente på valutakonti og dermed for valutakassekredit og -indlån.

Valutakonti i Sparekassen Kronjylland forrentes med referencerenter i form af SK-bid (indlån) og SK-bor (udlån) med henholdsvis et fradrag eller tillæg.

Du kan se de aktuelle satser for SK-bor her (opdateret marts 2023): 

USD: 5,50 %
EUR: 3,32 %
GBP: 4,85 %
SEK: 3,63 %
NOK: 3,64 %
CHF: 2,95 %
PLN: 8,17 %
JPY: 2,95 %
CZK: 7,73 %
TRY: 25,15 %