Valutakonto: Referencerenter for ind- og udlån

Sparekassen Kronjylland fastsætter hver måned sine satser for referencerenter på udvalgte valutaer. Satserne danner grundlag for den variable rente på valutakonti og dermed for valutakassekredit og -indlån.

Valutakonti i Sparekassen Kronjylland forrentes med referencerenter i form af SK-bid (indlån) og SK-bor (udlån) med henholdsvis et fradrag eller tillæg.

Du kan se de aktuelle satser for SK-bor her (opdateret december 2022): 

USD: 5,70 %
EUR: 2,34 %
GBP: 4,18 %
SEK: 2,50 %
NOK: 4,37 %
CHF: 2,22 %
PLN: 14,85 %
JPY: 2,22 %
CZK: 7,21 %
TRY: 25,79 %