Valutakonto: Referencerenter for ind- og udlån

Sparekassen Kronjylland fastsætter hver måned sine satser for referencerenter på udvalgte valutaer. Satserne danner grundlag for den variable rente på valutakonti og dermed for valutakassekredit og -indlån.

Valutakonti i Sparekassen Kronjylland forrentes med referencerenter i form af SK-bid (indlån) og SK-bor (udlån) med henholdsvis et fradrag eller tillæg.

Du kan se de aktuelle satser for SK-bor her (opdateret juli 2022): 

USD: 2,68 %
EUR: 0,12 %
GBP: 1,82 %
SEK: 0,96 %
NOK: 1,76 %
CHF: 0,05 %
PLN: 9,08 %
JPY: 0,05 %
CZK: 7,51 %
TRY: 38,67 %