Erhverv selvbetjening

Udenlandske garantier

 

Med en udenlandsk garanti får du mulighed for at afdække risikoen for, at en forretning afvikles anderledes end forventet. Det gør du ved at sikre den begunstigede en pengemæssig erstatning for nærmere definerede tab.

Importgaranti
- når du køber varer i udlandet

Dit udbytte er, at du:

  • ikke skal binde likviditet i forudbetaling af din import
  • står bedre i forhandlingssituationen, hvad priser og betingelser angår - fordi Sparekassen Kronjylland står bag dig som garant for betalingen
  • ikke risikerer forsinkede leverancer. Din leverandør kan nemlig roligt sende varerne af sted uden at have fået sine penge
  • kan vælge leverandører, der ikke nødvendigvis kender dit firma i forvejen - fordi du kan stille med en bankgaranti

Fakta om importgaranti

En importgaranti afdækker risikoen for, at en forretning afvikles anderledes end forventet. Nemlig ved at sikre den begunstigede en pengemæssig erstatning for et tab. Afvikles forretningen derimod som forventet, bliver importgarantien aldrig anvendt.

En garanti er derfor ikke en betalingsmåde i sig selv, men skal kombineres med en betaling. En typisk importgaranti stilles i form af en betalingsgaranti. Er importgarantien udstedt som en anfordringsgaranti, skal der betales mod et simpelt krav fra den begunstigede.

Er importgarantien udstedt som en betinget garanti, skal Sparekassen Kronjylland derimod kun betale, hvis du er indforstået, eller hvis den begunstigede præsenterer en dom for, at vi skal betale.

Eksportgaranti
- når du sælger dine varer til udlandet

Dit udbytte er:

  • du slipper for at deponere kontanter i forbindelse med tilbud under licitationer eller ved sikkerhedsstillelse under projekter
  • du lettere kan opnå forudbetaling for din eksport, når du kan garantere, at pengene tilbagebetales, hvis varen ikke leveres

Fakta om eksportgaranti

Som eksportør skal du typisk stille en af følgende garantier; forudbetalingsgaranti, til-budsgaranti, kontraktopfyldelses-, leverance- eller arbejdsgaranti. Er eksportgarantien udstedt som en anfordringsgaranti, skal der betales mod et simpelt krav fra den begunstigede.

Er eksportgarantien udstedt som en betinget garanti, skal Sparekassen Kronjylland derimod kun betale, hvis du er indforstået, eller hvis den begunstigede præsenterer en dom for, at vi skal betale.

 

Blanketter