Valutakonto: Referencerenter for udlån

Sparekassen Kronjylland fastsætter hver måned sine satser for referencerenter på udvalgte valutaer. Satserne danner grundlag for den variable udlånsrente på valutakassekredit.

Valutakassekredit i Sparekassen Kronjylland forrentes med referencerenten SK-bor (udlån) med et tillæg.

Du kan se de aktuelle satser for SK-bor her (opdateret juli 2024):

USD: 5,73 %
EUR: 4,02 %
GBP: 5,53 %
SEK: 3,94 %
NOK: 4,80 %
CHF: 1,37 %
PLN: 6,12 %
JPY: 0,18 %
CZK: 5,09 %
TRY: 45,30 %