Valutakonto: Referencerenter for udlån

Sparekassen Kronjylland fastsætter hver måned sine satser for referencerenter på udvalgte valutaer. Satserne danner grundlag for den variable udlånsrente på valutakassekredit.

Valutakassekredit i Sparekassen Kronjylland forrentes med referencerenten SK-bor (udlån) med et tillæg.

Du kan se de aktuelle satser for SK-bor her (opdateret oktober 2023):

USD: 5,91 %
EUR: 4,42 %
GBP: 5,69 %
SEK: 4,45 %
NOK: 4,93 %
CHF: 2,06 %
PLN: 7,00 %
JPY: 0,12 %
CZK: 7,46 %
TRY: 45,69 %