Valutakonto: Referencerenter for udlån

Sparekassen Kronjylland fastsætter hver måned sine satser for referencerenter på udvalgte valutaer. Satserne danner grundlag for den variable udlånsrente på valutakassekredit.

Valutakassekredit i Sparekassen Kronjylland forrentes med referencerenten SK-bor (udlån) med et tillæg.

Du kan se de aktuelle satser for SK-bor her (opdateret april 2024):

USD: 5,70 %
EUR: 4,24 %
GBP: 5,52 %
SEK: 4,24 %
NOK: 4,78 %
CHF: 1,67 %
PLN: 6,05 %
JPY: 0,17 %
CZK: 6,03 %
TRY: 49,28 %