Sådan får du mere livsglæde i dit liv

Livsglæde

Sådan får du mere livsglæde i dit liv

Livsglæde. Glæden over at være til. Et begreb, der også kan kobles til livskvalitet og følelsen af at være lykkelig. Men hvad skaber egentligt livsglæde for mennesker, og hvordan får man mere livsglæde i sit liv? Det har vi forsøgt at finde svaret på.

En undersøgelse fra Danmarks Statistik fra 2018 viser, at der er en klar sammenhæng mellem livskvalitet og privatøkonomi. Næsten en fjerdedel af dem, der har svært ved at få pengene til at slå til, oplever også en lav tilfredshed med livet. Omvendt er under 2 procent af dem, der har meget let ved at få pengene til at slå til, utilfredse med livet.

Studier peger også på, at familier med mere luft i økonomien i gennemsnit er væsentligt lykkeligere end dem, der kun har ganske lidt tilovers, når de faste udgifter er betalt. En del af forklaringen på dette er, at når man har en stram økonomi, så har man ikke råd til oplevelser, og dermed har man færre muligheder for at komme væk fra hverdagen, hvilket er med til at styrke lykkefølelsen.

Vil du have overblik over din økonomi?

Oplevelser gør dig lykkeligere end materielle goder

At mennesker, der nemt kan få pengene til at slå til, er lykkeligere, end dem, der ikke kan, er måske ikke så overraskende. Men studier fra USA viser, at det kun er til et vist niveau, at penge gør dig lykkeligere. Når man kommer over 500.000 kr. i indkomst, har ekstra penge ikke længere nogen effekt på, hvor lykkelig du føler dig.

Samtidig peger forskningen på, at det har betydning, hvad du bruger pengene på. Hvis du udelukkende bruger dine penge på materielle goder, så føler du dig mindre lykkelig, end hvis du bruger pengene på oplevelser. Det leder os til den vigtigste kilde til lykke.

Den vigtigste kilde til lykke er andre mennesker

Ifølge lykkeforskningen er andre mennesker den vigtigste kilde til lykke. F.eks. viser undersøgelser, at mennesker, der lever i et fast parforhold, er lykkeligere end dem, der ikke er i et fast parforhold, fordi man har nogen at støtte sig til og dele sine glæder og sorger med.

Derudover er det veldokumenteret, at sociale relationer – uanset om det er i idrætsforeninger, sociale foreninger eller andre fællesskaber – er vigtige for vores lykkefølelse, fordi det giver os en følelse af at høre til og være en del af et fællesskab.

Vær med til at sprede glæden

Kender du en forening eller et fællesskab, der er med til at skabe livsglæde for andre? Eller vil I gerne sætte fokus på livsglæde i din lokale klub? Så kan du indstille foreningen eller projektet til en donation fra Garant-millionen.

Send en indstilling til Garant-millionen

Sparekassen Kronjylland har oprettet Garant-millionen, hvor vi sammen med vores garanter uddeler en million om året.

Hvorfor har vi fokus på livsglæde?

I Sparekassen Kronjylland hjælper vi vores kunder med at få overblik over deres økonomi, fordi vi ved, at det er med til at gøre mennesker lykkelige. Men hvad skaber livsglæde, når der er styr på økonomien? Garant-millionen sætter fokus på livsglæde, hvor vi støtter mennesker og foreninger, der skaber livsglæde for andre.

Næste uddeling