Få ro i maven med et

Få ro i maven med et økonomisk overblik

I Sparekassen Kronjylland har vi et kundeløfte, der lyder ”Du får økonomisk tryghed”. Med det mener vi, at vi hjælper dig med at få et overblik over din økonomi, så du ved, hvordan du og din familie er stillet.

Vi hjælper med det økonomiske overblik

Her på siden har vi samlet en række guides og viden, der kan hjælpe dig med at få overblik over din økonomi og mere ro i maven. 

Du finder blandt andet en guide til, hvordan du laver et godt budget, hvilke forsikringer du har brug for, og hvordan du får indblik i din pensionsopsparing og livsvigtige forsikringer. Få også tips til, hvordan du snakker økonomi med dine børn, og hvordan du sikrer dem og dig selv gode økonomivaner. 

Virker det hele stadig uoverskueligt? Så frygt ej, din personlige rådgiver i Sparekassen står altid klar til at hjælpe dig med at få overblikket tilbage og sikre, at du og din familie er sikret på bedst mulig måde.

Få tjek på din økonomi

Sådan laver du et godt budget

Det kan være svært at holde snor i udgifterne, hvis man først har mistet overblikket over, hvad man egentlig bruger sine penge på. Derfor er det en god ide at lægge et godt og detaljeret budget i starten af året og jævnligt give det et eftersyn.

Hemmeligheden bag et budget, der holder

Hemmeligheden bag et godt budget, der rent faktisk holder, er at sørge for, at alle poster er med – store som små. Brug derfor den ekstra tid, det tager, når du skal lægge budget den første gang. Så kræver det kun små justeringer henad vejen, og du undgår kedelige økonomiske overraskelser.

raadtilpenge.dk kan du finde gratis budgetskemaer og hjælpevideoer til dig, der skal lægge budget for første gang. Du finder også tips til, hvordan du overholder et budget og bliver bedre til at styre dit forbrug.

Sådan gør du:

 1. Find dine indtægter, og tast dem ind i dit budgetskema.

 2. Find dine faste udgifter for de seneste 12 måneder og tast dem ind. Brug netbank og Betalingsservice til at danne dig et overblik. Faste udgifter er f.eks. husleje, el, vand, varme, tv, internet, forsikringer, renter og afdrag, abonnementer osv.

 3. Når du har et overblik over dine faste udgifter, kan du udregne, hvor meget du i gennemsnit skal sætte til side hver måned til de faste udgifter hen over året. Her kan Sparekassens budgetskema hjælpe dig. Overvej også at få oprettet en budgetkonto, hvor alle dine regninger bliver betalt fra. Læs mere om budgetkonto.

 4. Kortlæg dine variable udgifter. Det er udgifter til mad, tøj, personlig pleje, fornøjelser, gaver osv. Gå de seneste tre måneder tilbage – eller 12 måneder hvis du vil være mere præcis – i din kontooversigt, og summér udgifterne. Du kan eventuelt opdele dem i kategorier.

 5. Når du har et overblik over, hvor mange penge du plejer at bruge på variabelt forbrug, kan du sætte rammen for dit variable forbrug i fremtiden. Start med at notere, hvor meget du vil bruge på nødvendigt forbrug så som mad. Udfyld derefter de øvrige forbrugsudgifter. Husk at sætte penge af til uforudsete udgifter samt opsparing til ferier, møbler, elektronisk og andre større indkøb.

 6. Tjek, at dit budget balancerer. Dit budget må ikke gå i minus. Husk også, at rammen i dit budget skal være realistisk, for at du kan overholde det. Hvis dit budget er for stramt, risikerer du, at overskride budgettet, inden måneden er omme.

 7. Hvis dit budget er for stramt, skal du til at prioritere og skære mindre nødvendige udgifter fra. Gennemgå din udgifter igen. Er der overflødige udgifter, der bliver trukket automatisk? F.eks. et fitnessabonnement, du ikke længere bruger, en streamingstjeneste, du sjældent ser, eller er du dobbeltforsikret? Få luget ud og skåret til.

Når du har lagt dit budget, skal du huske at gennemgå hele budgettet én gang om året, og justere det løbende, når der sker ændringer i dine indtægter og udgifter.

Husk også, at du kan bruge budgettet som et værktøj til at prioritere din økonomi og planlægge langsigtet, hvis du f.eks. drømmer om at rejse, købe bolig eller tage orlov. Med et økonomisk overblik ved du, om det kan lade sig gøre.

Du kan også nemt og hurtigt se, hvad det betyder for dig, hvis din økonomi ændrer sig, og du kan regne ud, om du har råd til nyanskaffelser som en bil, møbler, tv eller pc.

Få styr på din pension og livsvigtige forsikringer

Hvad sker der, hvis du mister din arbejdsevne, bliver alvorligt syg eller dør? Har du svært ved at svare på de spørgsmål, er du ikke alene.

En ny undersøgelse viser, at 60 procent af danskerne er i tvivl om eller kender slet ikke til forsikringerne i deres pensionsordning. Forsikringer, som ofte dækker ved kritisk sygdom og dødsfald.

Men passer forsikringerne i din pensionsordning til din aktuelle livssituation, eller er der behov for justeringer? Og bør du betale mere ind til pension? Dét kan din bankrådgiver give dig et overblik over.

Har du ikke en pensionsordning med forsikringer, kan vi også hjælpe dig. Sparekassen samarbejder med Letpension, der tilbyder forsikringer ved sygdom og død.
Læs mere på siden
Pension er også forsikring

Sådan tjekker du selv din pension og dine forsikringer

Du kan selv tjekke, hvad du får udbetalt, når du går på pension, og hvordan du og din familie er stillet i tilfælde af sygdom eller død på PensionsInfo.
Hent en pensions- og forsikringsoversigt på pensionsinfo.dk

Her kan du også dele oplysningerne med din bankrådgiver eller dit pensionsselskab, hvis du har behov for, at de tjekker, om alt er, som du ønsker. Det giver økonomisk tryghed for både dig og din familie.  

Det skal du holde øje med i dine forsikringer

Ved du, hvordan du og din familie er dækket, hvis du mister din arbejdsevne, bliver alvorligt syg eller dør?

Faktisk bliver 19% af danskerne mellem 30 og 65 år uarbejdsdygtige midlertidigt eller varigt, inden de fylder 65 år. Og 15 % dør og efterlader sig arvinger, inden de fylder 65 år.

Derfor anbefaler vi en række forsikringer mod sygdom og død:

 • Tab af erhvervsevne. Vi anbefaler, at forsikringen dækker din nuværende indkomst efter AM-bidrag og pensionsbidrag
 • Kritisk sygdom. Vi anbefaler en udbetaling på ca. 300.000 kr.
 • Sundhedssikring
 • Livsforsikring. Vi anbefaler, at forsikringen dækker 5 gange din nettoårsløn
 • Børnerente, der udbetaler et årligt beløb til dit barn, hvis du dør. Vi anbefaler, at udbetalingen er på ca. 32.000 kr.

Disse forsikringer er med til at sikre din indtægt, hvis du bliver uarbejdsdygtig, og kan give dig og din familie økonomisk tryghed i en svær situation. De kan være med til at sikre, at der fortsat er råd til gode oplevelser, selvom du bliver alvorligt syg. Og hvis du dør, har din familie mulighed for at komme ovenpå igen, uden at de skal overveje, om de bliver nødt til at sælge huset, eller skal slås med økonomiske vanskeligheder.

Det skal du holde øje med i din pensionsordning

For mange er det lykken at gå på pension efter et langt liv på arbejdsmarkedet, men for andre kan det også være sørgmodigt at skulle sige farvel til gode kolleger og vante rutiner.

Uanset om du er i den ene eller anden kategori, er det vigtigt, at din alderdom ikke er præget af økonomisk utryghed, men at du får det seniorliv, du drømmer om, når du forlader arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt at spare op til pension.

Vi anbefaler, at du sparer så meget op, at din pension udgør 80 % af din nuværende indtægt de første 20 år af din pensionstilværelse. Og 60 % derefter.

Husk også at spare op på en såkaldt livsvarig pensionsordning, også kaldet en livrente, for den løber aldrig tør, og du er sikret økonomisk tryghed – uanset om du bliver 80 eller 105 år.

Tjek altid din pensionsordning, når der sker vigtige ændringer i dit liv

Du bør jævnligt give din pensionsordning og dine forsikringer et tjek og altid, når der sker vigtige ændringer i dit liv. Eksempelvis når:

 • Du får nyt job
 • Du har købt lejlighed eller hus
 • Du er flyttet sammen med din kæreste eller er blevet gift
 • Du har fået børn – både dine egne og eventuelle bonusbørn
 • Du er blevet skilt
 • Børnene flytter hjemmefra

Det er også altid en god idé at gennemgå din pensionsordning, når du runder 55 år, så du kan få lagt en plan, der sikrer, at du kan få det seniorliv, du ønsker, mens der stadig er tid til at skrue lidt på knapperne.

Start din pensionsopsparing tidligt

Husk også, at det er en god investering i din fremtid at påbegynde en pensionsopsparing tidligt. På den måde skal du lægge mindre til side ad gangen for at opnå en fornuftig opsparing.

Har du flere penge stående på kontoen, end du har brug for og planer med, kan det også være en idé at indbetale endnu mere til pension. Hør mere om dine muligheder hos os eller dit pensionsselskab.

Snak økonomi med dit barn

Gode økonomivaner starter i barndommen. Derfor er det vigtigt, at du snakker med dit barn om økonomi og forbrug, så du er med til styrke dets finansielle forståelse. Hvordan og hvor meget afhænger af barnets alder, og om det har fritidsjob, mobilbank, netbank, betalingskort, Apple Pay eller MobilePay.

Sæt ord på de digitale penge

Penge er i stigende grad blevet til digitale tal på mobiltelefonen. Det, at man sjældnere har mønter og sedler i hånden, kan godt gøre forståelsen af pengebegrebet mere uhåndgribeligt for dit barn. Du kan eventuelt finde nogle mønter frem og forklare, at de tal, der står på kontoen, svarer til de fysiske kroner. 

Tag dit barn med på indkøb

En god konkret måde at vise dit barn, hvad penge er værd, er ved at tage dem med på indkøb. Tal om, hvad tingene koster, og hvordan I kan finde gode tilbud og spare penge. I kan eventuelt gøre en konkurrence ud af det ved at give barnet et aftensmadsbudget, der skal overholdes. Eller ved i familien at gætte på, hvad måltidet har kostet at købe ind til.

Lad dit barn tjene sine egne penge 

Dit barn får en bedre økonomisk forståelse ved selv at prøve at tjene egne penge og spare dem op. Tal med dit barn om mulighederne og ansvaret ved at få et fritidsjob, eller lav en aftale om, at huslige opgaver kan give et månedligt lommepengebeløb. På den måde giver du dit barn muligheden for at administrere sin egen lille økonomi, hvilket giver både indsigt og vigtige erfaringer for fremtiden, så det har værktøjerne til også som voksen at styre sin økonomi.

Overvej en lommepengekonto

En lommepengekonto kan være en god måde for dit barn at lære at administrere sin egen økonomi. Med en lommepengekonto kan børn allerede fra 8-års alderen få en simpel og børnevenlig mobilbank-app, hvor de selv kan holde øje med de penge, der går ind og ud på deres konto og en tilknyttet opsparingskonto, hvor pengene måske bliver sparet op til en større ting. 

Hvis børn helt fra barnsben kan lære at have med digitale penge at gøre, har de et godt udgangspunkt for en sund økonomi resten af livet.

Lær dit barn at lægge budget 

Selvom dit barns økonomi ikke rummer de store poster, er det alligevel vigtigt, at de lærer selv at lægge et budget, så de får et overblik over deres indtægter og udgifter. Det er sammen med erfaringerne med at administrere sine egne penge, et vigtigt redskab til at få en sund økonomi i fremtiden og ruste dem til at kunne styre uden om eksempelvis kviklån og RKI senere i livet.

Få overblik over dine forsikringer

3 ud af 4 er ifølge Gjensidige Forsikring enten under- eller overforsikret. Og det har betydning for dig, hvis du ikke er forsikret korrekt. Det fortæller Peter Ploug Rasmussen, der er regionschef i Gjensidige Forsikring.

Hvis du er underforsikret, kan du risikere, at du står uden eller med en begrænset erstatning, hvis der sker en skade. Er du overforsikret, betaler du til forsikringer, du ikke har brug for. Derfor er det vigtigt, at du får et overblik over dine forsikringer, så du ved, om de skal tilpasses.

Få en forsikringsgennemgang

Peter Ploug Rasmussens råd er, at du kontakter dit forsikringsselskab og beder om at få en forsikringsgennemgang, så du får et overblik over dine forsikringer, og om de passer til dig.

- Det er især vigtigt, når der sker ændringer i din livssituation, hvis du f.eks. flytter, skifter job, bygger om, får et barn, køber en hund, en ny bil eller andet, fortæller Peter Ploug Rasmussen.

Husk også at få tjekket op på dine forsikringer med jævne mellemrum, f.eks. hvert tredje år – også selvom der ikke er sket større ændringer i dit liv.

En forsikringsgennemgang kan som minimum sikre, at du har de rette forsikringer, og det kan give ro i maven at vide, at du er rigtigt dækket. Et forsikringstjek kan også være anledning til at sikre dig, at du har den bedste forsikringsløsning.

Vær grundig, når du sammenligner forsikringstilbud

Når du skal sammenligne to forsikringstilbud, skal du sikre dig et ordentligt grundlag at træffe beslutninger ud fra. Her er det vigtigt, at du har haft en dialog med forsikringsselskabet om dine behov og ønsker:

 • Hvad vil du gerne have forsikret?
 • Hvad er din holdning til selvrisiko? Skal du selv betale noget, hvis der sker en skade, eller ej?
 • Er der nogle ting, du selv er parat til at tage risikoen for? Og er der noget, som du gerne vil have dækket?

- Derudover har prisen selvfølgelig også en betydning, men forsikring er mere end pris. Derfor er det vigtigt, at dit behov er afdækket først, så du får det rette forsikringstilbud, forklarer Peter Ploug Rasmussen.

3 gode råd til forsikringer

Peter Ploug Rasmussen fra Gjensidige Forsikring har 3 gode råd til forsikringer:

 • Sørg for at få et overblik over dine forsikringer – og læs dine policer igennem, så du ved, hvad dine forsikringer indeholder
 • Vær opmærksom, hvis der sker ændringer i din livssituation, og kontakt dit forsikringsselskab, så du er sikker på, at du har de rigtige forsikringer
 • Sæt en dato for, hvornår du vil følge op på dine forsikringer. Så er du sikker på, at du får tjekket op på dine forsikringer, selv hvis der ikke sker større ændringer i dit liv.

Bliv klogere på de forskellige forsikringstyper


Vil du have et gratis tjek af dine forsikringer?
Bliv ringet op af Gjensidige og få et gratis forsikringstjek

Vi hjælper dig med at få overblik over din økonomiske situation

Relaterede produkter

Investering

Familie

Budgetkonto

Med en budgetkonto er det nemt for dig at holde styr på regningerne, så de altid bliver betalt til tiden, og der altid er penge på kontoen.

Børn fritid

familie

Lommepengekonto

Vi tilbyder en Lommepengekonto til børn fra 8 til 12 år.

Investering

familie

Problemer med økonomien

Når økonomien er kommet på afveje, kan det virke uoverskueligt at finde tilbage på sporet. 

Pension ordning

familie

Jeg skal på pension

Et nyt kapitel med mere fritid, frihed og luft i hverdagen venter forude. Men hvordan ser din økonomi ud? Vi hjælper dig med at få det bedste ud af din seniortilværelse.