Bobehandling

Når du mister en af dine nærmeste

Er du klar over, hvilken indvirkning det har på din økonomi, når en af dine nærmeste dør?

Mange spørgsmål melder sig, når du mister en af dine nærmeste. Er du klar over, hvad der sker med bankkontoen? At skulle forholde sig til økonomi og praktik kan være svært, i tiden efter ens nærmeste er gået bort. Særligt privatøkonomien har du derfor god grund til at have styr på for at undgå nogle af de problematikker, som kan opstå, når den ene går bort.

Når fællesøkonomien skaber uforudsete problemer

For mange er fællesøkonomi en selvfølge, når man bor under samme tag og har stiftet familie. Det giver en god mavefornemmelse at være fælles. Der er et klart overblik over de fælles indtægter og udgifter i hjemmet, og I slipper for at overføre mellem forskellige konti hver måned. Men der kan også være situationer, hvor det er godt at have hver sit. For det kan sætte dig i en vanskelig og uønsket økonomisk situation, hvis din samlever eller ægtefælle dør.

I det tilfælde kan den fælles økonomi nemlig skabe problemer. For ved et dødsfald er der ingen, der må råde over afdødes ejendele, før skifteretten har behandlet boet. Derfor bliver alle afdødes konti, kort, depoter med mere automatisk spærret af Sparekassen. Det gælder også jeres fælleskonti, til trods for at de også står i dit navn. Bliver din pension, løn eller anden indkomst overført til jeres fælleskonto, vil du i en periode ikke havde adgang til dine penge. Det gør sig gældende, indtil skifteretten har truffet en afgørelse om, hvem der kan råde over afdødes konti. Det tager typisk mindst én måned, afhængigt af hvor kompleks boet er.   

Dødsfald er svært, men vigtigt at italesætte

Det kan være svært at forholde sig til, at livet kan slutte i morgen. Men uanset alder er det en god ide at tage stilling til, for at undgå at skulle træffe svære beslutninger om økonomi midt i sorgen. Det er stadigvæk en god ide med en fælleskonto til de faste fælles udgifter, så der er styr på den praktiske del af økonomien i hverdagen. Desuden kan I oprette en fælles opsparing, hvor I sammen sparer op til jeres fælles drømme. Men for at sikre jer bedst bør I have en lønkonto hver især.

Det er en stort hjælp for dine nærmeste, hvis de ved, hvor de kan finde dine vigtige dokumenter, herunder alt der vedrører økonomi. Ved at samle alt ét sted kan du være med til at sikre dine nærmeste mere ro i økonomien og mere tid til alle de andre praktiske ting, der skal tages stilling til i forbindelse med dødsfald. 

 

Tre ting du bør gøre for at sikre dig økonomisk, når din nærmeste går bort::

  • Tag stilling til, hvordan I sikrer jer selv og hinanden bedst
  • Sørg for, at I har hver jeres lønkonto, selvom I er fælles om økonomien i det daglige
  • Sørg for, at dine nærmeste let kan danne sig et overblik over din økonomi

Kontakt din rådgiver for at finde den løsning, der dækker dine behov bedst. Du kan også læse mere om bobehandling her.

 

Hvornår får Sparekassen besked om en kundes død?

Når en af vores kunder dør, får vi cirka fem hverdage efter dødsfaldet automatisk besked fra CPR-registeret. Du kan som arving også vælge selv at give os besked inden.