Hjælp Voldsofre viser vejen tilbage til livet

Garant-millionen

Hjælp Voldsofre viser vejen tilbage til livet

”Et trygt rum til samtale, forståelse og hjælp”. Sådan beskriver Foreningen Hjælp Voldsofre, der har hjulpet voldsofre og pårørende siden 1981, nogle af sine vigtigste egenskaber. Foreningen er landsdækkende, uafhængig og hjælper primært ofre og pårørende i forbindelse med forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.

Rådgivning, vejledning og forståelse 

På Hjælp Voldsofres sekretariat i Randers sidder sagsbehandlerne Gitte Milverts og Mette Munk. Gitte har en baggrund som jurist, mens Mette i mange år var i Kriminalforsorgen. Til dagligt bemander de to kvinder foreningens lokaler og telefon alle hverdage mellem 08-14. Her sidder de klar til at yde voldsramte og pårørende hjælp gennem rådgivning og vejledning:

- Vi får mange henvendelser både på mail og telefonisk. Når man har været udsat for vold, kan det hele virke uoverskueligt. Hvor finder jeg hjælp? Hvilke muligheder har jeg? Og hvordan navigerer jeg i det? Man får ikke bare stillet en krisepsykolog til rådighed, fortæller Mette Munk.

- Vi giver kort sagt ofrene, der tit befinder sig i en krisetilstand, et trygt rum udenfor systemet til at fortælle deres historie, og så bistår vi dem med at få den rette hjælp og støtte, eksempelvis i form af psykolog- og advokathjælp, supplerer Gitte Milverts.

Udover sekretariatet består Hjælp Voldsofre bl.a. af en hovedbestyrelse, to lokale foreninger samt en række medlemmer og mange frivillige. At Hjælp Voldsofre i høj grad drives frem af ildsjæle, der brænder for sagen, oplever man også, når man møder tidligere kriminalkommissær i Randers, Jørn Hougaard, der igennem en årrække var sekretariatsleder for foreningen. I dag virker han fortsat som hovedkasserer for bestyrelsen og seniorkonsulent. Med sin erfaring fra politiet og sit opsøgende væsen har Jørn bl.a. bidraget med en særlig indgangsvinkel til voldsofrene præget af identifikation, ro og tryghed, der fortsat gennemsyrer foreningen.

Tryghed som DNA

Her er det især trygheden, der er en af de væsentligste forudsætninger for, at foreningen kan hjælpe ofre og pårørende bedst muligt.

- De ofre vi møder, har brug for at snakke og blive taget seriøst. I Hjælp Voldsofre skaber vi et trygt rum, hvor man som offer eller pårørende kan fortælle sin historie og få hjælp og støtte. Man kan hverken fortælle for lidt eller for meget, fortæller Jørn Hougaard.

- Tryghed er kort sagt en del af vores DNA. Folk siger, at de i høj grad oplever en følelse af tryghed hos os, og mange ringer for at fortælle, hvordan det går, selvom det er mange år siden, at de fik hjælp hos os. Vi tror på, at det trygge rum gør, at man får lyst til at vende tilbage, fremhæver Gitte Milverts.

Faktisk modtager Hjælp Voldsofre mange positive tilkendegivelser, og foreningen vedligeholder dertil kontakten med mange ofre og pårørende:

- Flere voldsofre vi har hjulpet, er selv frivillige i foreningen i dag, og vi modtager ofte blomster og takkehilsner. Vi har desuden en del faste aftaler med ofre om at ringes ved.  Vi vil gerne holde fast i folk, så de ikke føler sig alene, fortæller Mette Munk. 

Vejen tilbage til livet

Et sted, hvor Hjælp Voldsofre gør en stor forskel, er de kurser, som foreningen arrangerer for ofre og pårørende. I et særligt tilfælde lykkedes det eksempelvis at samle seks af den såkaldte ”Amagermands” ofre til et weekendkursus i Randers. Weekenden bød bl.a. på perspektiv og konkrete værktøjer samt etableringen af nye venskaber på tværs af gruppen præget af gensidig forståelse:

- Tilbagemeldingerne på disse kurser er meget positive, og vi oplever, at de gør en stor forskel. Vi er særdeles opmærksomme på at vise deltagerne, at de er i trygge hænder, og derfor tager vi os i sekretariatet god tid til at afholde indledende samtaler med dem forud for kurserne, fremhæver Jørn Hougaard og uddyber:

- Vi vil gerne afholde flere af den slags kurser fremadrettet, fordi de i høj grad bidrager til at skabe tryghed og en vej tilbage til livet for voldsofre og pårørende, og det er netop det, donationen fra Garant-millionen i Sparekassen Kronjylland skal gå til.
Sparekassen Kronjylland har oprettet Garant-millionen, hvor vi sammen med vores garanter uddeler en million om året.

Garant-millionen

I Sparekassen Kronjylland har vi oprettet Garant-millionen, hvor vi sammen med vores garanter uddeler en million om året fordelt over tre gange. Hver uddeling har et bestemt tema, som vi mener, er værd at sætte fokus på og støtte, og det er vores garanter, der kan indstille en forening eller organisation til en donation.

Om Garant-millionen