Pension er også forsikring

Hvis man mister arbejdsevnen og der ikke er udsigt til, at man kan komme ind på arbejdsmarkedet igen, træder det offentlige ind med at tildele invalidepension. Ellers forbinder de fleste umiddelbart kun ordet ’pension’ med folkepension eller - hvis man selv sparer op – et ekstra tilskud til folkepensionen. Derfor kommer pension meget hurtigt til kun at handle om, hvor mange penge man har at leve for, når man går pension på grund af alder.

Men en arbejdsmarkedspension eller en individuel pension og til en vis grad de lovbaserede pensioner indeholder også en sikring her og nu af, at du og din familie har noget at leve for, hvis du mister arbejdsevnen eller dør.

Pension handler altså ikke kun om dit liv som ældre. Det handler også om, hvordan du og din nærmeste familie er sikret, hvis der skulle ske dig noget. Når du planlægger din pensionsopsparing, er det derfor en god ide at undersøge og tage stilling til, hvad din pension indeholder eller skal indeholde af forsikringer for dig og din familie. Kort sagt, hvordan vil du sammensætte din pensionsopsparing, så den passer til din livssituation.

Ekstra sikring

Du kan starte med at tage stilling til, om de offentlige lovbaserede pensioner og/eller din arbejdsmarkedspension sikrer dig og din nærmeste familie godt nok. Det er sjældent, at det er tilfældet, så de fleste vil opleve et behov for at sikre sig yderligere.

En rigtig god løsning er at oprette din egen pensionsopsparing med indbyggede forsikringer gennem dit pensionsselskab eller pengeinstitut.
Forsikringerne vil typisk dække, hvis du bliver alvorligt syg, mister evnen til at arbejde eller dør. Det er altså de samme typer forsikringer, der ofte indgår i en arbejdsmarkedspension. Men i den individuelle pension kan du supplere op, så du får mere udbetalt og dermed sikrer dig og familien en økonomisk bedre dagligdag.

Tag din rådgiver med på råd – mulighederne er mange og det kan være svært at få et godt og gennemskueligt grundlag at træffe den rigtige beslutning på.

Giv din familie økonomisk tryghed

Du kan få en række personforsikringer, der giver familien en økonomisk kompensation ved ulykke, sygdom eller død.

Vi håber aldrig, du får behov for at få udbetalt beløb fra denne type forsikring. Men vi anbefaler, at du overvejer, om du skal tegne en eller flere forsikringer, som kan give dig og din familie økonomisk kompensation, hvis uheldet er ude.
Hvis du er i tvivl, om forsikringerne kan være noget for dig, står din rådgiver klar med råd og vejledning. Vi samarbejder med Letsikring, hvis produkter du kan læse mere om her:

Letsikring af indtægt ved pension
Letsikring ved sygdom
Letsikring ved kritisk sygdom
Letsikring ved død
Letsikring ved anden persons død
Letsikring af barn ved død

Se også disse faktaark fra Letsikring:

Sygdom
Kritisk sygdom

 

 


Cookies meddelelse