SparKron Invest

Ønsker du en nem og enkel tilgang til at investere dine penge med mulighed for at sprede din risiko mest muligt? Og ønsker du at slippe for selv at skulle bruge tid på at følge med i udviklingen på de finansielle markeder?

Som kunde i Sparekassen har du adgang til SparKron Invest, hvor du kan investere i værdipapirer ud fra din risikoprofil og tidshorisont.

Flere muligheder – ét værdipapir

Med SparKron Invest kan du vælge mellem fire værdipapirfondsafdelinger, som kan anvendes til frie midler, pensionsmidler, børneopsparing samt selskabsmidler.

Sparekassen forvalter de fire værdipapirfondsafdelinger, der alle investerer i et miks af aktier, obligationer og andre værdipapirtyper.

De fire afdelinger er alle risikomærket GUL.

Gennemskuelige omkostninger

Værdipapirfondsafdelingerne har en forventet årlig omkostningsprocent (ÅOP), der viser investors forventede samlede omkostninger ved at investere i afdelingerne.

Ud over depotgebyr til Værdipapircentralen (VP Securities) er der ingen øvrige direkte omkostninger for dig end den forventede omkostningsprocent (ÅOP), der er angivet for hver enkelt værdipapirfondsafdeling.

Med SparKron Invest får du:

 • en investering ud fra din risikoprofil og tidshorisont
 • én fondskode og dermed ét værdipapir med stor risikospredning
 • et årligt udbytte
 • omkostninger der er til at gennemskue
 • afkastrapportering hvert kvartal
 • automatisk geninvestering
 • opfølgning på din risikoprofil og tidshorisont

Det betyder for dig:

 • at du har mulighed for at optimere afkastet af din opsparing
 • at vi holder øje med din investering
 • at du i stedet kan koncentrere dig om de ting, der betyder mest for dig

Yderligere information

Du kan få yderligere information om SparKron Invest ved at klikke på de enkelte faner herunder.
Du er også velkommen til at kontakte din rådgiver.

Investeringprofil

Vi tager udgangspunkt i dine behov og ønsker

Før du tager beslutning om, hvad du vil investere i, udarbejder vi sammen med dig en investeringsprofil.

Investeringsprofilen viser blandt andet, hvilken risikoprofil og tidshorisont, du har for dine penge, og ud fra det, kan vi give dig et konkret forslag til, hvordan du placerer pengene.

Dermed har du sikkerhed for, at vores rådgivning handler om lige præcis dig og dine ønsker ud fra din risiko og tidshorisont.

Fire værdipapirfondsafdelinger

Værdipapirfonden Lokalinvest er en værdipapirfond med fire værdipapirfondsafdelinger:

 • SparKron Invest Stabil KL
 • SparKron Invest Moderat KL
 • SparKron Invest Vækst KL
 • SparKron Invest Offensiv KL

Værdipapirfonden administreres af Sparinvest S.A. via selskabets danske filial ID-Sparinvest, som er en filial af Sparinvest S.A., Luxembourg.

Sparekassen er porteføljeforvalter på de fire værdipapirfondsafdelinger, som alle investerer i et bredt udsnit af aktier, obligationer og andre værdipapirtyper hovedsageligt via danske investeringsforeninger.
På baggrund af fastlagte rammer forvalter Sparekassen værdipapirfondsafdelingerne ud fra en aktiv og strategisk porteføljepleje krydret med almindelig sund fornuft. Det, tror vi, kan optimere afkastet i de fire værdipapirfondsafdelinger.

De fire værdipapirfondsafdelinger kan erhverves samtidig med genplaceringsaftalen Aftale om SparKron Invest

Du kan læse mere om hver enkelt værdipapirfondsafdeling herunder.

SparKron Invest Stabil KL

Investeringsstrategi

SparKron Invest Stabil KL er en afdeling i Værdipapirfonden Lokalinvest, der investerer i danske og udenlandske værdipapirer hovedsageligt via danske investeringsforeninger.

Der investeres med en mellemlang tidshorisont i følgende aktivklasser, hvor der er en fordeling, der p.t. ser således ud:

 • 0-30 % aktier
 • 70-100 % obligationer og andet

Udbytte

SparKron Invest Stabil KL er udbyttebetalende.

Omkostninger

Forventet årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,30 %. Heraf udgør forvaltningshonorar til Sparekassen Kronjylland 0,55 %

Risiko

Værdipapirfondsafdelingens placering på EU’s risikoskala, hvor 1 indikerer lav risiko og 7 indikerer høj risiko, er her markeret med blå:

risikoplacering

Risikomærkning

Dette produkt er risikomærket GUL, hvilket betyder, at når der investeres i værdipapirfondsafdelinger, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Læs mere om risikomærkning her.

Handel

Værdipapirfondsafdelingen er unoteret og der stilles dagligt kurs i afdelingen, som kan handles
gennem Sparekassen, men ikke i Netbank eller Mobilbank.

Værdipapirfondsafdelingen er underlagt Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.

Følg med i din investering

Du kan læse mere om afkast, beholdning med videre ved at klikke her.

SparKron Invest Moderat KL

Investeringsstrategi

SparKron Invest Moderat KL er en afdeling i Værdipapirfonden Lokalinvest, der investerer i danske og udenlandske værdipapirer hovedsageligt via danske investeringsforeninger.

Der investeres med en mellemlang tidshorisont i følgende aktivklasser, hvor der er en fordeling, der p.t. ser således ud:

 • 15-45 % aktier
 • 55-85 % obligationer og andet

Udbytte

SparKron Invest Moderat KL er udbyttebetalende.

Omkostninger

Forventet årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,54 %. Heraf udgør forvaltningshonorar til Sparekassen Kronjylland 0,70 %

Risiko

Værdipapirfondsafdelingens placering på EU’s risikoskala, hvor 1 indikerer lav risiko og 7 indikerer høj risiko, er her markeret med blå:

risikoplacering

Risikomærkning

Dette produkt er risikomærket GUL, hvilket betyder, at når der investeres i værdipapirfondsafdelinger, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Læs mere om risikomærkning her.

Handel

Værdipapirfondsafdelingen er unoteret og der stilles dagligt kurs i afdelingen, som kan handles
gennem Sparekassen, men ikke i Netbank eller Mobilbank.

Værdipapirfondsafdelingen er underlagt Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.

Følg med i din investering

Du kan læse mere om afkast, beholdning med videre ved at klikke her

SparKron Invest Vækst KL

Investeringsstrategi

SparKron Invest Vækst KL er en afdeling i Værdipapirfonden Lokalinvest, der investerer i danske og udenlandske værdipapirer hovedsageligt via danske investeringsforeninger.

Der investeres med en mellemlang til lang tidshorisont i følgende aktivklasser, hvor der er en fordeling, der p.t. ser således ud:

 • 35 - 65 % aktier
 • 35 - 65 % obligationer og andet

Udbytte

SparKron Invest Vækst KL er udbyttebetalende.

Omkostninger

Forventet årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,72 %. Heraf udgør forvaltningshonorar til Sparekassen Kronjylland 0,80 %

Risiko

Værdipapirfondsafdelingens placering på EU’s risikoskala, hvor 1 indikerer lav risiko og 7 indikerer høj risiko, er her markeret med blå:
SPKInvest risikoplacering4
Risikomærkning

Dette produkt er risikomærket GUL, hvilket betyder, at når der investeres i værdipapirfondsafdelinger, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Læs mere om risikomærkning her.

Handel

Værdipapirfondsafdelingen er unoteret og der stilles dagligt kurs i afdelingen, som kan handles
gennem Sparekassen, men ikke i Netbank eller Mobilbank.

Værdipapirfondsafdelingen er underlagt Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.

Følg med i din investering

Du kan læse mere om afkast, beholdning med videre ved at klikke her

 

SparKron Invest Offensiv KL

Investeringsstrategi

SparKron Invest Offensiv KL er en afdeling i Værdipapirfonden Lokalinvest, der investerer i danske og udenlandske værdipapirer hovedsageligt via danske investeringsforeninger.

Der investeres med en lang tidshorisont i følgende aktivklasser, hvor der er en fordeling, der p.t. ser således ud:

 • 55 - 85 % aktier
 • 15 - 45 % obligationer og andet

Udbytte

SparKron Invest Offensiv KL er udbyttebetalende.

Omkostninger

Forventet årlig omkostning i procent (ÅOP) 1,97 %. Heraf udgør forvaltningshonorar til Sparekassen Kronjylland 0,95 %

Risiko

Værdipapirfondsafdelingens placering på EU’s risikoskala, hvor 1 indikerer lav risiko og 7 indikerer høj risiko, er her markeret med blå:
SPKInvest risikoplacering4

Risikomærkning

Dette produkt er risikomærket GUL, hvilket betyder, at når der investeres i værdipapirfondsafdelinger, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Læs mere om risikomærkning her.

Handel

Værdipapirfondsafdelingen er unoteret og der stilles dagligt kurs i afdelingen, som kan handles
gennem Sparekassen, men ikke i Netbank eller Mobilbank.

Værdipapirfondsafdelingen er underlagt Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.

Følg med i din investering

Du kan læse mere om afkast, beholdning med videre ved at klikke her

Risiko og tidshorisont

Ud fra din risikoprofil og tidshorisont vælger du den værdipapirfondsafdeling, der passer præcis til dig.
Har du en lav risikoprofil og en tidshorisont under 3 år, anbefaler vi, at du placerer dine penge kontant på en konto.

I skemaet herunder kan du se, hvilken placering Sparekassen anbefaler ved en given risikoprofil og tidshorisont.

matrice

Udbytte


Du kan finde information om udbetaling af udbytte for 2017 her. 

Afkastrapport

Vælger du at placere dine penge i en af vores fire værdipapirfondsafdelinger gennem SparKron Invest vil du modtage en periodisk afkastrapport, så du løbende kan følge med i, hvordan din investering udvikler sig.

Afkastrapporten udsendes hvert kvartal.


Opfølgning

Vælger du at investere i SparKron Invest, vil du løbende blive kontaktet af Sparekassen med henblik på evaluering af din risikoprofil og tidshorisont samt en vurdering af den fortsatte egnethed af de værdipapirer, du har investeret i.

Markedskommentar

Markedskommentar udkommer hvert kvartal.

Her er den seneste markedskommentar på de fire værdipapirfonde:
SparKron Invest Stabil
SparKron Invest Moderat
SparKron Invest Vækst
SparKron Invest Offensiv

 

 

 

 


Cookies meddelelse