SparKron Invest

Ønsker du en nem og enkel tilgang til at investere dine penge med mulighed for at sprede din risiko mest muligt? Og ønsker du at slippe for selv at skulle bruge tid på at følge med i udviklingen på de finansielle markeder?

Som kunde i Sparekassen har du adgang til SparKron Invest, hvor du kan investere i værdipapirer ud fra din risikoprofil og tidshorisont.

Flere muligheder – ét værdipapir

Med SparKron Invest kan du vælge mellem fire værdipapirfondsafdelinger, som kan anvendes til frie midler, pensionsmidler, børneopsparing samt selskabsmidler.

Sparekassen forvalter de fire værdipapirfondsafdelinger, der alle investerer i et miks af aktier, obligationer og andre værdipapirtyper.

De fire afdelinger er alle risikomærket GUL.

Gennemskuelige omkostninger

Værdipapirfondsafdelingerne har en forventet årlig omkostningsprocent (ÅOP), der viser de forventede omkostninger ved at investere i afdelingerne. Derudover tillægges forventede indirekte handelsomkostninger, som er forskellen mellem købs- og salgskursen på de værdipapirer, som værdipapirfonden køber og sælger.

De forventede indirekte handelsomkostninger er p.t. 0,00 % på alle værdipapirfondsafdelinger i SparKron Invest.

Udover ovennævnte omkostninger, vil der være et depotgebyr til Værdipapircentralen (VP Securities), hver gang du foretager en handel med værdipapirfondene.

Med SparKron Invest får du:

  • en investering ud fra din risikoprofil og tidshorisont
  • én fondskode og dermed ét værdipapir med stor risikospredning
  • et årligt udbytte
  • omkostninger der er til at gennemskue
  • afkastrapportering hvert kvartal
  • automatisk geninvestering
  • opfølgning på din risikoprofil og tidshorisont

Det betyder for dig:

  • at du har mulighed for at optimere afkastet af din opsparing
  • at vi holder øje med din investering
  • at du i stedet kan koncentrere dig om de ting, der betyder mest for dig

Information og rådgivning

Du kan få yderligere information om Sparkron Invest ved at klikke på de enkelte faner herunder.

Du kan også komme ind og få en snak med os. Vi yder naturligvis en grundig rådgivning, inden du tager stilling til, om SparKron Invest passer til dig. Dermed har du et solidt grundlag for din beslutning.

Vi synes også, det er vigtigt at følge op på den investering, som du er blevet rådgivet om. Derfor tilbyder vi dig rådgivning om din investering også efter, at aftalen om SparKron Invest er indgået. Rådgivning kan blandt andet ske i forbindelse med de møder, som du løbende afholder med din rådgiver.