Ansvarlige investeringer

Investering

Ansvarlige investeringer

Investering handler i bund og grund om afkast, men i Sparekassen Kronjylland ønsker vi at tage medansvar og bringe mere bæredygtighed ind i vores investeringsprodukter. I Sparekassen har vi tre investeringsprodukter, hvor vi har et øget fokus på bæredygtighed:

I Sparekassen har vi udarbejdet en politik for ”integration af bæredygtighedsrisici”, ligesom vi har underskrevet FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI), der forpligter os til at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer.

Snak bæredygtighed med din rådgiver

I vores investeringsrådgivning kan du sammen med din rådgiver drøfte dine investeringsbehov indenfor bæredygtighed. Vi har en bred vifte af samarbejdspartnere, som er medlem af UN PRI, der sikrer, at samarbejdspartnerne støtter målet om etiske og ansvarlige investeringer.

Guide til bæredygtighed og investeringer 

Uanset om du vil investere en større eller mindre sum, spørger vi ind til dine bæredygtighedspræferencer.

Bliv klogere på, hvad vi bruger dine svar til, hvad de forskellige begreber betyder, og hvordan du kan integrere bæredygtighed i din investeringsportefølje.

Har du fortalt os, hvor meget bæredygtighed skal fylde i dine investeringer?

Når vi taler investering med dig, skal vi spørge til dine præferencer og forventninger til bæredygtighed i dine investeringer. Det er et lovkrav.

Men hvis du ikke har talt investering med os indenfor det seneste år, så har du måske ikke fortalt os, hvor meget bæredygtighed skal fylde i dine investeringer.

Det vil vi gerne opfordre dig til at gøre. Kontakt din rådgiver for at få afdækket bæredygtighedspræferencerne i din investeringsprofil.

Hvad er ESG?

ESG står for ”Environmental” (miljø),”Social” (sociale forhold) og ”Governance” (selskabsledelse) og er en betegnelse for bæredygtighed. Som virksomhed kan man indberette ESG-nøgletal i sin årsrapport og dermed vise, hvordan man arbejder med bæredygtighed.

Environmental – for et bedre miljø

E’et handler om at minimere virksomhedernes negative påvirkning af miljø og klima. Mange virksomheder gør en aktiv indsats for at mindske deres klimaaftryk og nedbringe deres CO2-udslip. Men E’et kan også handle om at genbruge affald, hjælpe biodiversiteten på vej eller undgå farlige udslip af gift eller spildevand.

Social – ordentlige forhold på arbejdspladsen

S’et handler om sociale forhold. At man ikke bruger børnearbejde, at der er ordentlige løn- og arbejdsforhold og sikkerhed på arbejdspladsen. Ikke bare virksomheden selv, men også hos underleverandører. S’et dækker også beskyttelse af persondata og forbrugerbeskyttelse.

Governance – nej tak til bestikkelse og korruption

G’et handler om at sikre god ledelse, sige nej til bestikkelse og korruption og sikre, at der er en fair sammensætning af bestyrelsen. Det handler også om at have styr på sine skatteforhold og ikke deltage i tvivlsomme skattekonstruktioner.

Hvorfor stiller I så mange spørgsmål?

Når du taler investering med os, vil du opleve, at vi spørger til dine præferencer og forventninger til bæredygtighed i dine investeringer.
Vi spørger blandt andet til, hvor meget bæredygtighed skal fylde i dine investeringer, og i hvor høj grad dine investeringer skal placeres i virksomheder, der tager hensyn til klima og miljø, f.eks. ved at reducere deres CO2-udledning, samt sociale og samfundsmæssige forhold som ligeløn, ligestilling og overholdelse af menneskerettigheder. Det gør vi for at kunne give dig investeringsforslag, der matcher dine præferencer og behov bedst muligt.

Ud fra dine svar vurderer vi din holdning til bæredygtighed i dine investeringer som værende lav, middel, høj eller meget høj. Du skal være opmærksom på, at dette er en samlet vurdering af dine præferencer og holdninger. Selvom du f.eks. svarer, at du i meget høj grad ønsker, at bæredygtige mål skal indgå i din investering, så er det altså ikke sikkert at den samlede vurdering lander på et forslag, der afspejler denne enkeltstående præference.

Ansvarlige investeringer – hvad er det?

Ansvarlige investeringer handler om, at investeringer tager hensyn til bæredygtighedsforhold så som klima og miljø (f.eks. CO2-udledning og biodiversitet), sociale forhold (f.eks. ligeløn og bekæmpelse af social ulighed) og ledelsesmæssige forhold (f.eks. anti-korruption). Samtidig handler det om, hvordan virksomhederne håndterer deres samfundsansvar og understøtter den bæredygtige udvikling i samfundet. 

Sådan gør du en forskel med dine investeringer

Når du køber en aktie, bliver du en lille medejer af en virksomhed. På den måde kan du stille dine penge til rådighed for de virksomheder, der gør noget for den bæredygtige udvikling, og du kan være med til at påvirke verden i en mere bæredygtig retning. Hvis flere af os investerer i bæredygtige virksomheder, er sandsynligheden for, at de bliver en del af fremtiden, også større.

Find vej i "bæredygtige" investeringsfonde

Det er et krav, at alle investeringsforeninger er mærket. Investeringsforeninger er inddelt i tre kategorier. Kategorierne kommer fra EU og er en del af et fælles regelsæt for bæredygtighed. Kategorierne skal gøre det nemmere for dig som investor at finde rundt i det store udbud af investeringer, hvor graden af bæredygtighed er forskellig fra fond til fond. Samtidig er de med til at modvirke greenwashing, hvor investeringsløsninger markedsføres som bæredygtige uden at være det.

Bliv klogere på de forskellige kategorier af ansvarlige investeringsprodukter

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Læs også

Familie produkter

Garant

I alt 63 millioner kroner bliver udbetalt i renter til garanter

Er du en af Sparekassens 37.000 garanter, så får du i starten af april udbetalt 4,5 procent i rente af din garantkapital. Pengene bliver overført til din afkastkonto. Vi udbetaler i alt 63 millioner kroner til vores garanter.

Få rabat på dyre- og forlystelsesparker

Nyheder

Oplevelser med rabat

Er familien på udkig efter store oplevelser? Som kunde hos os kan du få rabat på en række forlystelses- og dyreparker over hele landet. Du kan købe billetter med rabat til hele familien.

Konfirmand konfirmation

Ung: 13 til 17 år

Konfirmation og pengegaver

Der er ofte pengegaver at finde på konfirmandens gavebord. Som regel er det første gang, konfirmanden er i besiddelse af så mange penge. Derfor er det vigtigt at hjælpe konfirmanden med at skabe nogle fornuftige rammer for, hvordan pengene kan bruges, opspares eller begge dele. Se vores gode råd her.

Tjek dit Totalkreditlån direkte i net- og mobilbank

Bolig

Beregn dit Totalkreditlån nemt i net- og mobilbank

Nu kan du tjekke dit Totalkredit og lave nyere beregninger direkte i net- og mobilbank