investering

Sådan agerer Sparekassen som systematisk internalisator

Dette er en beskrivelse af, hvordan vi agerer som systematisk internalisator (SI). En SI er et investeringsselskab, som på et organiseret, hyppigt, systematisk og væsentligt grundlag handler for egen regning ved udførelse af kundeordrer uden for en markedsplads.

Som SI er vi underlagt særlige forpligtelser, herunder at offentliggøre bindende priser. Forpligtelsen til at stille bindende priser afhænger af instrumentet, som Sparekassen Kronjylland er SI i, og derudover om instrumentet er likvidt eller illikvidt. Forpligtelsen til at offentliggøre bindende priser finder anvendelse på finansielle instrumenter, som er optaget til handel på en markedsplads.

Adgang til handlebare priser
Offentliggørelse af vores SI-priser på aktier, investeringsforeninger og obligationer sker via vores netbankløsning. Dette gælder uanset om instrumentet er likvidt eller illikvidt. Har du ikke allerede adgang til Sparekassens netbank, kan du henvende dig i en af vores afdelinger.

Alle kunder, som er godkendt til at handle det specifikke instrument, hvor vi stiller SI-priser, har mulighed for at handle på priserne.

Aktier og investeringsforeningsbeviser

Sparekassen Kronjylland er systematisk internalisator i en række danske aktier og investeringsforeningsbeviser (ETF’er). Du kan se en oversigt over de aktier og ETF’er, som vi er systematisk internalisator i ved at trykke her.

Likvidt marked
Når en aktie eller ETF handles på et likvidt marked, er vi forpligtet til at offentliggøre bindende priser til offentligheden.

Vores forpligtelse til at stille bindende priser gælder kun op til en vis grænse – en såkaldt standard market size (SMS). SMS-niveauerne følger af bilag II i Forordning (EU) 2017/587.

SMS bestemmes på grundlag af den gennemsnitlige værdi af transaktioner. Ønsker du eksempelvis at handle et instrument, hvor den gennemsnitlige værdi af transaktioner er mindre end 20.000 EUR, så fastsættes SMS i Forordningen til 10.000 EUR.

Illikvidt marked
Når en aktie eller en ETF handles på et illikvidt marked, er vi forpligtet til at offentliggøre bindende priser på din anmodning.

Priser
Når vi offentliggør en pris, kan du som kunde handle til denne pris, som er offentliggjort. Prisen tillægges en omkostning.

For alle instrumenter, hvor vi er SI i, stilles priser i den normale åbningstid for det relevante marked, hvor instrumentet handles, som er Nasdaq OMX Copenhagen. For aktier er det fra kl. 9.00-16:55, og for ETF’er er det fra kl. 9.45-16.55. Vi er berettiget til at trække priser tilbage under usædvanlige markedsvilkår.

Vi er forpligtet til at stille en prisstørrelse svarende til 10 % af standard market size (SMS). Sparekassen forbeholder sig ret til at afvise din ordre som kunde, hvis vi oplever, at adskillige kunder ønsker at handle på den samme pris, og eksekvering af de forespurgte priser vil stride mod vores interne risikostyringsprocedurer.

Obligationer

Sparekassen Kronjylland er systematisk internalisator i realkreditobligationer udstedt af Nykredit/Totalkredit. Du kan se en oversigt over udstedere af realkreditobligationer, som vi er systematisk internalisator i ved at trykke her.

Vi er ikke forpligtede til at offentliggøre bindende priser på obligationer.

Likvidt instrument

Når en kunde anmoder om en pris, og vi accepterer at stille en pris, er vi forpligtet til at stille den samme pris til rådighed for andre kunder og offentliggøre prisen.

Vores forpligtelse til at stille bindende priser gælder kun op til en bestemt grænse, kaldet size specific to the instrument (SSTI). SSTI-niveauerne følger af bilag III i Forordning (EU) 2017/587.

Illikvidt instrument

Når en kunde anmoder om en pris, og vi accepterer at stille en pris, er vi ikke forpligtet til at offentliggøre prisen. En kunde kan anmode om den senest stillede pris i instrumentet.

Priser
Når vi offentliggør en pris, kan du, som kunde, handle til denne pris, som er offentliggjort. Priserne, som stilles til rådighed, kan ændres efterfølgende på grund af markedsforhold som renteudvikling og volatilitet. Prisen tillægges en omkostning.

For alle instrumenter, hvor vi er SI i, stilles priser i den normale åbningstid for det relevante marked, hvor instrumentet handles, som er Nasdaq OMX Copenhagen. For obligationer er det fra kl. 9.15-16:15. Vi er berettiget til at trække priser tilbage under usædvanlige markedsvilkår.

Sparekassen forbeholder sig ret til at afvise din ordre som kunde, hvis vi oplever, at adskillige kunder ønsker at handle på den samme pris, og eksekvering af de forespurgte priser vil stride mod vores interne risikostyringsprocedurer.

Læs også

Familie produkter

Garant

I alt 63 millioner kroner bliver udbetalt i renter til garanter

Er du en af Sparekassens 37.000 garanter, så får du i starten af april udbetalt 4,5 procent i rente af din garantkapital. Pengene bliver overført til din afkastkonto. Vi udbetaler i alt 63 millioner kroner til vores garanter.

Få rabat på dyre- og forlystelsesparker

Nyheder

Oplevelser med rabat

Er familien på udkig efter store oplevelser? Som kunde hos os kan du få rabat på en række forlystelses- og dyreparker over hele landet. Du kan købe billetter med rabat til hele familien.

Konfirmand konfirmation

Ung: 13 til 17 år

Konfirmation og pengegaver

Der er ofte pengegaver at finde på konfirmandens gavebord. Som regel er det første gang, konfirmanden er i besiddelse af så mange penge. Derfor er det vigtigt at hjælpe konfirmanden med at skabe nogle fornuftige rammer for, hvordan pengene kan bruges, opspares eller begge dele. Se vores gode råd her.

Tjek dit Totalkreditlån direkte i net- og mobilbank

Bolig

Beregn dit Totalkreditlån nemt i net- og mobilbank

Nu kan du tjekke dit Totalkredit og lave nyere beregninger direkte i net- og mobilbank