Renteprognose

 Vores forventninger de næste 3 og 12 måneder:

 Procent

24. august

 +3m

 +12m

F-kort

3,7

3,6

2,5

F1

3,6

3,5

2,5

F3

3,6

3,3

2,5

F5

3,6

3,4

2,7

Fast 30-årig

5,1

4,5

3,7

Aktuel 24. august 2023 

De angivne renter for F-kort og rentetilpasningsobligationerne er uden tillæg og kursfradrag. Tillægget på F-kort fastsættes på auktionen og gælder indtil refinansiering. Det aktuelle tillæg er ca. 0,5%. Kursfradraget på F1 er 0,3 og på F3 og F5 er det 0,2.


Renteforventninger

Hvorfor stiger renten?
 • Folketinget har besluttet, at den danske krone skal være fastlåst over for euroen. Det betyder, at Nationalbanken i Danmark sætter en rente, der er tæt på renten fra den europæiske centralbank, ECB.
 • Den europæiske centralbank har et mål om at sikre en inflation tæt ved to procent.
 • Da inflationen er markant over to procent, har ECB hævet renten for at dæmpe efterspørgslen i økonomien. Den højere rente skulle gerne få færre personer til at låne penge til forbrug f.eks. til bilkøb, og det bliver dyrere for virksomheder at låne til deres investeringer. Hermed falder efterspørgslen i økonomien. Lavere efterspørgsel skal så få priserne til at stige mindre - dvs. få inflationen ned igen.
 • Når centralbankerne ændrer deres ledende rente, påvirker de alle renterne ude i økonomien. Det er f.eks. derfor, at renten på realkreditlån og statsobligationer er steget.
 • Man kan sige, at centralbanken hæver prisen på penge, på samme måde som prisen på alt andet også stiger.
Makrohistorien bag vores renteprognose
 • I vores optik er opbremsningen i både europæisk og amerikansk økonomi større, end hvad det finansielle marked venter. Væksten gik i stå i 4. kvartal i Europa, og vi tror fortsat, at det er starten på en recession i Europa, selvom erhvervstilliden er steget som følge af de faldende energipriser, jf. figur. En recession vil løfte ledigheden og dæmpe lønvæksten. Der er også flere tegn på at væksten bremser op i USA.
  - Her er det vigtigt, at markedet venter, at væksten i Europa allerede er kommet tilbage i omdrejninger, for så kan markedet blive skuffet.
 • Forsyningsproblemerne, der har holdt vareinflationen høj, er nu nærmest vendt på hovedet, og mange virksomheder har for store lagre. Det dæmper priserne.
 • Fragtrater og en del råvarepriser, herunder energipriser, er faldet kraftigt i pris. Dette vil dæmpe inflationen fremadrettet.
 • Faldende BNP og inflation vil få de lange renter til at falde over de næste 12 måneder.
Europa: I gang med stor opbremsning i økonomien
europa i gang med opbremsning i økonomien
Argumenter for højere renter
 • Begynder økonomien at genvinde høj fart, er der risiko for at den nuværende høje lønvækst i Europa bider sig fast, og dermed holde inflationen høj.
 • Hvis finanspolitikken bliver lempet i Europa, vil det understøtte inflationen, og dermed skal renten højere op for at kvæle inflationen.
  - Italien og Tyskland har for eksempel planlagt at stramme finanspolitikken i 2023. Hvis ikke det sker vil det understøtte inflationen.
 • Hvis energikrisen kommer tilbage, vil inflationen stige yderligere.
Argumenter for lavere renter
 • Bliver den nuværende bankkrise værre, så det begynder at bremse bankernes udlån og dermed økonomien.
 • De faldende energipriser vil gradvist begynde at trække ned i inflationen også kerneinflationen.
 • Hvis økonomien fortsat bremser op, og ledigheden stiger. Det vil sikre uændret eller faldende lønvækst, og dermed vil inflationen dale.
 • Renten er allerede kommet så højt op, at den formentlig vil sende boligpriserne i bakgear, og det vil dæmpe efterspørgslen i økonomien og trække inflationen ned.

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er lavet til Sparekassen Kronjyllands kunder, og det er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet udtrykker Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked.

Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.