Rabat på oplevelser

Investering

FAQ om investering

Nedenfor finder du svar på en række ofte stillede spørgsmål (FAQ) om investering. 

Hvor mange penge skal jeg have for at komme i gang med at investere?

Investering er både for store og små formuer. Faktisk kan løbende investering af små beløb blive til meget over tid. Det er dog ikke helt uden betydning, om du investerer for store eller små beløb. Der er nogle omkostninger forbundet med at købe og sælge værdipapirer.

Minimumsomkostningen vil ofte være et fast beløb, hvorfor store formuer vil have en lille omkostning relativt til det investerede beløb.

Eksempelvis koster det 0,15% af det investerede beløb, men minimum 29 kr. at handle skandinaviske aktier i Net- og Mobilbank. Omkostningerne varierer dog alt efter, hvilken investeringsløsning du vælger (se vores prisliste).

Du bør som investor aldrig investere mere, end din økonomi tillader, eller mere end du føler dig tryg ved.

Hvornår er det rigtige tidspunkt at investere?

Et kendt ordsprog i investeringsverden lyder, ”Time in the market beats timing the market”. Det er altså utroligt svært – selv for professionelle investorer – at gennemskue, hvornår det bedste tidspunkt er for at købe og sælge. Derimod er det langt vigtigere at vide, hvor lang ens tidshorisont er. Som hovedregel vil en længere tidshorisont give større afkast på grund af ”renters-rente effekten”.


Hvor lang bør min tidshorisont være?

Sparekassen Kronjylland anbefaler, at du investerer dine penge med en horisont på minimum tre år. Hvis man har en lang tidshorisont, kan man som udgangspunkt tage større risiko, end hvis man har en kort tidshorisont. Det skyldes, at ens investeringer har bedre tid til at rette sig efter perioder med kursfald, som vil komme undervejs. Derudover vil man også opnå betragtelige værdistigninger på grund af ”renters-rente effekten”.

Hvor meget skal jeg vide om investering?

I princippet behøver du ikke at vide noget om investering for at være investor. Der findes investeringsløsninger som SparKron Invest, Lokal Puljeinvest eller Kapitalpleje, hvor eksperter hjælper dig med at finde de rigtige investeringer, der matcher din risikoprofil. Hvis du vælger denne løsning, vil eksperter stå for den løbende pleje og optimering af dine investeringer. 

Hvis du ønsker at investere på egen hånd, er det dog en god idé at have viden om investering. Vi har samlede en række gode tips om investering for nybegyndere i artiklen Aktier for begyndere: Sådan kommer du i gang

Sparekassen Kronjylland anbefaler, at man sikrer sig en fornuftig risikospredning. Dette kan eksempelvis opnås gennem investering i investeringsforeninger.

Kræver det meget tid at investere?

Hvor meget tid det kræver at investere kommer an på, hvor stor en involvering du ønsker at have med dine investeringer. Anvender du en investeringsløsning, hvor professionelle passer dine investeringer, så kræver det ikke nødvendigvis så meget tid. Derimod, hvis du selv handler og følger de finansielle markeder tæt, kræver det naturligvis en del mere tid.

Hvor risikabelt er det at investere?

Investering vil altid være forbundet med en risiko for at tabe penge. Risikoen for at tabe penge afhænger dog meget af, hvor stor en risikospredning du vælger for din portefølje. Her menes der især, hvordan fordelingen mellem aktier og obligationer er i din portefølje. Typisk vil aktier være mere risikable end obligationer, og derfor vil aktier have større kursudsving end obligationer. 

Din risikospredning kan også øges ved investere i et bredt udsnit af sektorer og lande. Som regel vil investeringer i udviklingslande, også kendt som ”Emerging Markets”, medføre en større risiko end investeringer i udviklede lande, også kendt som ”Developed Markets”. 

Med en stor risikospredning reducerer du risikoen for store kurstab på enkelte aktier. Ved at investere i blandede investeringsforeninger, kan du nemt opnå en fornuftig risikospredning, som gør din portefølje mere robust i turbulente markeder.

Generelt anbefaler vi, at du starter med et møde med din rådgiver omkring investeringer. Her vil I sammen kunne udarbejde en investeringsprofil under hensyntagen til din overordnede økonomi. Her vil I blandt andet fastlægge en strategi, så du får den risikospredning og tidshorisont, som passer bedst til dig.