Udbytte fra udenlandske værdipapirer

Har du udenlandske aktier, hvor du modtager udbytte, trækkes du automatisk i skat i det land, som aktien er noteret i.

Danmark har indgået aftaler med flere lande om dobbeltbeskatning af udbytter. Disse aftaler betyder, at aktieudbytter kun beskattes med 15 procent i det land, aktien er noteret i.

Men lande som eksempelvis Tyskland, Frankrig, Italien og Schweiz trækker mere end 15 procent i udbytte, og her har du mulighed for at søge om at få udbytteskat betalt tilbage.

På SKAT's hjemmeside kan du udfylde en blanket og ansøge om refusion af udbytteskat. SKAT guider dig igennem forløbet og orienterer om nødvendig dokumentation og sagsbehandlingstid.

Dokumenter der vedrører amerikanske værdipapirer

Herunder finder du de dokumenter, som er relevante, hvis du er omfattet af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med USA.

Kundeskema Privat
Kundeskema Erhverv
Kundeskema Foreninger
Overenskomsterklæring (Treaty Statement)
Erklæring vedr. amerikanske skatteforhold - W8-BEN - Privat
Erklæring vedr. amerikanske skatteforhold - W8-BEN - Erhverv

SKAT's hjemmeside