Årsregnskab 2022

Regnskab: Fremgangen fortsætter i Sparekassen Kronjylland

Vækst i udlån, mange nye kunder og positive kursreguleringer

Mange af Sparekassen Kronjyllands kunder benyttede særligt i første halvår af 2022 muligheden for at opkonvertere deres realkreditlån, og derudover er udlånet steget med 17 procent. Det er to af de væsentligste årsager til, at Sparekassen Kronjyllands resultat før skat er på 598 millioner mod 509 millioner kroner i 2021.

- Det har været et meget travlt år, hvor kunderne virkelig har haft behov for både rådgivning og finansiering. Mange erhvervskunder begyndte for alvor at trække på deres kreditter efter sidste corona-nedlukning, og vores udlån er samlet steget med mere end tre milliarder kroner. Samtidig har privatkunderne haft nogle attraktive muligheder i forhold til boligfinansieringen. Endelig har vi også i 2022 formået at tiltrække et betydeligt antal nye kunder, så aktiviteten har været høj, og det er årsagen til fremgangen og det gode resultat, fortæller Sparekassen Kronjyllands adm. direktør Klaus Skjødt.

Tryghed har været et særligt vigtigt emne i Sparekassen Kronjyllands møder med kunderne.

- Der har været meget usikkerhed med først corona og siden både krig og inflation. Derfor har det været vigtigt for os at være tilgængelige og tæt på vores kunder. Det behov er der stadig, og derfor er vores strategiske fokusområde i 2023 også helt klart. Vi skal gøre det nemt og trygt at være kunde hos os, forklarer Klaus Skjødt.

Forberedt på renteudvikling

2022 blev også året, hvor renterne begyndte at stige, hvilket har givet betydelige kursfald på obligationer. Alligevel har Sparekassen Kronjylland i modsætning til mange af konkurrenterne positive kursreguleringer. De er ovenikøbet steget fra 126 millioner kroner til 194 millioner kroner.

- Vi har gennem nogle år forberedt os på, at renterne på et tidspunkt ville stige. Desuden er vi altid meget forsigtige med placeringen af vores egenbeholdning, og derfor har vi haft en renteafdækning, så vores renterisiko var meget tæt på nul. Et år som 2022 bekræfter os i, at det er den rigtige strategi, mener Klaus Skjødt.

Mens kursreguleringerne er positive trækker nedskrivningerne ned med 55 millioner kroner, mens de i 2021 bidrog positivt med 55 millioner kroner. Ifølge Klaus Skjødt er det særligt den usikre samfundsøkonomi, der er årsagen til ændringen.

- Vores kunder er generelt meget robuste, og det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om tab, men reservationer til mulige tab. Den økonomiske udvikling med blandt andet inflation, energipriser og mulig recession giver en naturlig usikkerhed hos nogle kunder, ligesom det slår ud i vores beregninger af mulige tab. Samlet er nedskrivningerne dog fortsat på et fornuftigt, lavt niveau, understreger Klaus Skjødt.

Solidt fundament

Sparekassen Kronjylland føler sig generelt godt forberedt på de økonomiske udfordringer, som samfundet aktuelt står midt i.

- Vores kreditkvalitet er god, og kapitalgrundlaget er stærkt, så vi har forberedt os på situationen. Derudover har vi ledelsesmæssige skøn på 208 millioner kroner reserveret til eventuelle kreditmæssige nedskrivninger i 2023. Der må aldrig være tvivl om vores soliditet, og derfor tænker vi altid langt frem og arbejder blandt andet med fem-årige kapitalplaner. Den forsigtige tilgang gør, at vores kunder altid kan være trygge ved at være kunder hos os, forklarer Klaus Skjødt.

Kapitalprocenten er ved årsskiftet på 23,8, hvilket giver en overdækning på 14,4 procentpoint i forhold til det individuelle solvensbehov. Det svarer til 3,6 milliarder kroner.

Usikkerheden om samfundsøkonomien, overenskomstforhandlinger og de generelle prisstigninger i samfundet har ifølge Klaus Skjødt gjort det særligt vanskeligt at sætte tal på forventningerne for 2023. Derfor opererer Sparekassen Kronjylland også med et spænd i forventningerne, der lyder på et resultat på mellem 550 millioner og 600 millioner kroner før skat, hvilket altså er på niveau med årets resultat.

Klik her og læs hele årsregnskabet

Se hovedposter her