Klaus Skjødt

Halvårsregnskab 2023: Sparekassen Kronjylland med stærkt første halvår

Sparekassen Kronjylland med stærkt første halvår

Nye kunder og et historisk godt halvårsresultat

Ifølge Voxmeter har Sparekassen Kronjylland Danmarks bedste bankrådgivere, og i første halvår har den også realiseret sit bedste halvårsresultat nogensinde. Årsagerne er især en mangeårig vækst og de stigende renter i samfundet.

- Vi har gennem mange år formået at tiltrække nye kunder og dermed øge vores forretningsomfang. Det betyder selvfølgelig meget for vores evne til at tjene penge. Det gælder ikke mindst i den aktuelle situation, hvor renterne helt generelt stiger, fortæller adm. direktør Klaus Skjødt.

Resultatet før skat lyder på 497 millioner kroner, og Sparekassen forventer, at resultatet før skat for hele året vil lande på mellem 925 millioner og 975 millioner kroner.

- Den største usikkerhed er på nedskrivningerne. Vi står fortsat i en usikker samfundsøkonomisk situation, og det kan give nogle kunder problemer. Helt generelt oplever vi dog, at vores kunder har en sund og robust økonomi, understreger Klaus Skjødt.

Sparekassen Kronjylland har dog alligevel valgt at øge det ledelsesmæssige skøn, der er reserveret til eventuelle fremtidige tab, og det er en af årsagerne til, at nedskrivningerne ved halvåret er på 55 millioner kroner mod 9 millioner kroner i første halvår 2022.

- Det er fortsat et pænt lavt niveau, men i Sparekassen Kronjylland vil vi altid være på den sikre side. Ingen må nogensinde være i tvivl om vores soliditet. Derfor beregner vi de ledelsesmæssige skøn forsigtigt, ligesom vi altid har rigeligt med både kapital og likviditet, forklarer Klaus Skjødt.

Sparekassen Kronjylland har aktuelt en solvensoverdækning på 15,6 procentpoint, hvilket svarer til 3,9 milliarder kroner. Inklusive lovgivningsmæssige buffere er overdækningen på 10,6 procentpoint, hvilket svarer til 2,7 milliarder kroner.

- Det er en stærk overdækning, men myndighederne hæver også konstant kravene til kapital. Derfor er både vi og vores konkurrenter nødt til at have en god indtjening, så vi både kan konsolidere os og udvikle sparekassen til glæde for både kunder og medarbejdere, fortæller Klaus Skjødt.

Nogle af investeringerne er gået til nye afdelinger, der i dag har gjort Sparekassen Kronjylland stort set landsdækkende. Senest er tilføjet en afdeling i Hillerød, der i løbet af andet halvår er klar til at rykke ind i nye lokaler, mens de i dag har deres midlertidige udgangspunkt i Sparekassens afdeling i Lyngby.

- De nye afdelinger er en væsentlig årsag til vores vækst de seneste år, og dermed er de også med til at fremtidssikre Sparekassen Kronjylland. Vi oplever dog helt generelt, at både nye og gamle afdelinger får mange nye kunder. Men vi kan også se, at der efterhånden er færre oplagte byer, hvor vi ikke er i dag. Af den grund ser vi også i stigende grad på forskellige nye måder, vi kan udvikle os yderligere i de byer, hvor vi allerede er. Det er helt afgørende, at vi hele tiden formår at udvikle Sparekassen Kronjylland, så vi altid kan give kunderne det, de har behov for, forklarer Klaus Skjødt.

Og her er det ifølge Klaus Skjødt, at Danmarks bedste bankrådgivere er helt centrale. Det er nemlig gennem nærhed, hurtige svar og tæt kontakt med kunderne, at Sparekassen Kronjylland har opnået den flotte placering i undersøgelsen.

- Vi kan se, at kunderne ønsker at have en relation til deres rådgiver, da det giver dem en større økonomisk tryghed. Som kåringen viser, oplever mange af vores kunder da også netop det, men vi skal hele tiden gøre det endnu bedre. Derfor har vi meget stort fokus på at blive endnu bedre. Blandt andet gennemfører alle rådgivere i år en uddannelse i det excellente kundemøde, siger Klaus Skjødt.

Klaus Skjødt fortæller også, at Sparekassen Kronjylland har to helt centrale målsætninger. Tilfredse kunder og tilfredse medarbejdere.

- De to ting hænger tæt sammen, når personlige relationer og service er i fokus. Derfor er det vores vigtigste mål, forklarer Klaus Skjødt.

Klik her og læs hele halvårsregnskabet

Se hovedposter her