Nyt om sparekassen

Energistyring og grøn strøm skal reducere Sparekassens CO2-aftryk

Sparekassen Kronjylland har indgået en aftale med EnergiData om overvågning og styring af energiforbruget på alle Sparekassens lokationer. Aftalen skal føre til et lavere energiforbrug og skal sammen med indkøb af grøn strøm reducere Sparekassens CO2-aftryk.

En undersøgelse af Sparekassens klimapåvirkning viste i 2021, at el- og varmeforbruget står for den største andel af Sparekassens CO2-udledning. Derfor er energiforbruget et vigtigt fokusområde i 2022, da Sparekassen har et mål om at reducere sit CO2-aftryk.

Løbende overvågning skal reducere Sparekassens energiforbrug

Aftalen med EnergiData betyder, at der i løbet af 2022 opsættes målere i alle Sparekassens bygninger, så man via energistyringsværktøjet, MinEnergi, kan følge energiforbruget på hver lokation ned på timebasis.

- Vi har indgået aftalen med EnergiData, fordi vi tror på, at en løbende overvågning kan være med til at reducere vores energiforbrug og dermed vores CO2-udledning, forklarer Allan W. Hjæresen, områdedirektør for Økonomi, Risikoanalyse og Facility i Sparekassen Kronjylland.

Sådan virker MinEnergi

MinEnergi følger energiforbruget og driftstiderne for den enkelte bygning og udsender alarmer, hvis forbruget overstiger en fastsat grænse på den enkelte lokation. Samtidig beregner værktøjet, hvor stor en ekstraregning det øgede forbrug vil resultere i, hvis årsagen til stigningen ikke findes og udbedres. 

- Kombinationen af en alarm, og at vi kan se, hvor meget det koster, hvis vi ikke reagerer, gør, at det bliver nemmere at prioritere, hvor vi skal igangsætte energibesparende tiltag, forklarer Michael Refstrup Højbjerg, projektchef i Facility Service, Sparekassen Kronjylland.

MinEnergi viser desuden, hvor stor en del af forbruget, der anvendes, mens bygningen er i brug, ligesom systemet benchmarker alle Sparekassens afdelinger op imod hinanden. 

EnergiData forventer betydelige besparelser på energiforbruget

Hos EnergiData forventer de, at overvågningen af energiforbruget vil føre til betydelige besparelser – særligt på varmeforbruget, hvilket også vil kunne aflæses i Sparekassens klimaregnskab.

- Varmeforbruget er den største synder, ofte på grund af manglende eller forkert styring, eller fordi der er flere anlæg, der modvirker hinanden. Der er et stort potentiale her – også klimamæssigt, for varme udleder mere CO2 end for eksempel el, forklarer Martin Gordon Andersen, salgschef i EnergiData. 

Grøn strøm skal reducere Sparekassens CO2-aftryk

I tillæg til aftalen med EnergiData har Sparekassen indgået en treårig kontrakt med Verdo Go Green om køb af grøn strøm svarende til Sparekassens samlede årlige elforbrug. 

- Med indkøbet af grøn strøm bliver vores elforbrug CO2-neutralt, og dermed opnår vi en væsentlig reduktion i vores samlede CO2-udledning, fortæller Allan W. Hjæresen og tilføjer, at aftalerne dermed er en direkte investering i en mere energioptimeret sparekasse og et skridt på vejen til at reducere klimabelastningen på alle Sparekassens lokationer.