Salg af Sparinvest afventer alene myndighederne

Ejerkredsen bag Sparinvest og Nykredit er nu helt enige om betingelserne for et salg, ligesom due diligence er afsluttet.

Dermed afventer handlen nu alene myndighedsgodkendelser fra finanstilsynet i Luxembourg, CSSF samt konkurrencemyndighederne. Det er forventningen, at handlen bliver gennemført i 3. kvartal.

Sparekassen er en del af ejerkredsen og ejer 8 procent af aktierne i Sparinvest, og et salg vil give en ekstraordinær skattefri indtægt på cirka 92 millioner kroner samt et skattepligtigt ekstraordinært udbytte på cirka 4 millioner kroner. Hertil kommer en skattepligtig udbyttebetaling på 12 millioner kroner, som Sparekassen har modtaget i juni. Salget vil desuden øge Sparekassens kapitalprocent med 0,9 procentpoint.