Ny plads i Hørning

Det er lidt som med den grimme ælling...

Forsamlingshusgrunden i Hørning har længe stået uberørt hen som en grå kedelig grusplads, alle er gået en stor bue uden om.

Nu har nogle af byens ildsjæle med hjælp fra lokale sponsorkroner pustet nyt liv i grunden. Og den er ikke til at kende igen. Arbejdet med at etablere pladsen er primært lavet af beboere, der er nabo til pladsen i samarbejde med Borgerforeningen.

− Det er en drøm, der er gået i opfyldelse, at Hørning by har fået råderet over grunden og mulighed for at forskønne den. Randers Kommune har givet os råderet over grunden mod, at vi vedligeholder det nye anlæg, og det glæder vi os til, forklarer Erik Engvang, der er nabo til grunden og blandt andet er kasserer for Hørninghus.

For at løfte opgaven med at forvandle den tidligere forsamlingshusgrund har borgerforeningen søgt forskellige fonde om økonomisk støtte.

− Vi har oplevet god lokal opbakning til projektet, og udover enorme mængder frivillige arbejdstimer er det lykkedes os at samle hele 205.000 kroner sammen til at få forvandlingen realiseret. Blandt andet har Elrofonden og Friluftsrådet været på banen, ligesom Sparekassen Kronjylland er blandt de lokale støtter, fortæller Erik Engvang.

− I Sparekassen har vi valgt at støtte projektet med 20.000 kroner fra vores gavefond, da vi gerne vil være med til at gøre Hørning til et endnu mere indbydende sted at bo og besøge. Jeg er sikker på, at en forskønnelse af den gamle grund vil få stor værdi for alle i området, ligesom besøgende vil få et langt bedre indtryk af byen. Hørning bliver både kønnere at se på og mere attraktiv at bo i, forklarer Ole Ditlev, der er afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjylland i Assentoft.

− De frivillige spiller uden tvivl en stor rolle for det sociale liv i Hørning, og det, de her har udrettet, er der grund til at være stolt af. Netop det lokale engagement holder vi meget af i Sparekassen Kronjylland. Og da vi gerne støtter gode lokale projekter, der kommer mange til gavn i de områder, vi har vores kunder, var der ingen tvivl om, at vi ville støtte dette projekt. Resultatet er ikke bare en indbydende mødeplads for beboerne, men også en forbedring af de trafikale forhold og større sikkerhed for skoleeleverne. Det er meget glædeligt, og jeg vil ønske alle et stort tillykke med den nye plads, lyder det fra afdelingsdirektøren.