Finanstilsynet: Sparekassen Kronjylland har styr på kreditterne

Bedre resultater og bedre bonitet i de store engagementer end gennemsnittet. Sådan lyder to af konklusionerne fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har netop offentliggjort redegørelsen fra et ordinært tilsynsbesøg i Sparekassen Kronjylland, og der er generelt gode karakterer til landets 10. største pengeinstitut. Derfor er der heller ikke behov for yderligere nedskrivninger på udlån eller ændringer af det individuelle solvensbehov.

- Vi har hele tiden følt, at vi har godt styr på vores kreditter. Alligevel var vi da spændte forud for besøget, da det stort set alle steder ender med yderligere nedskrivninger. Derfor er vi glade for, at Finanstilsynet nu har bekræftet vores egen vurdering, lyder det fra en tilfreds Klaus Skjødt, der er adm. direktør i Sparekassen Kronjylland.

I redegørelsen står blandt andet, at ”boniteten blandt de 22 største udlån er bedre end gennemsnittet i sammenlignelige institutter”. Til gengæld er der påbud om at nedskrive værdien af koncernens domicilejendomme med 51 millioner kroner, hvilket blev gjort i forbindelse med årsregnskabet for 2014.

- Ved Finanstilsynet sidste besøg i 2010 godkendte de ejendomsværdierne, men denne gang var deres vurdering, at de er faldet markant siden. Vi vurderer selv, at ejendomspriserne er mindst på niveau med 2010, men tager naturligvis Finanstilsynets vurdering til efterretning, fortæller Klaus Skjødt.

Finanstilsynet konstaterer også, at Sparekassen er vokset markant de seneste år blandt andet via opkøb, ligesom der netop er åbnet en afdeling i Industriens Hus i København City og i løbet af sommeren bliver åbnet en afdeling i Lyngby. Den gode udvikling understreger Finanstilsynet desuden ved at konstatere, at ”Sparekassen har igennem de senere år opnået bedre resultater end gennemsnittet af de andre gruppe 2 institutter”.

- Som Finanstilsynet også skriver, er vi interesserede i at udvide vores markedsområde. Her er det helt afgørende, at vi gør det ved at bruge erfarne, lokale folk og samtidig fortsætte den stærke kreditstyring, som vi har i dag. Med lokale, kompetente medarbejdere sikrer vi en indsigt i de lokale markedsforhold, og samtidig har vi et stærkt set up bagved, der guider i forhold til kreditpolitik og forretningsgange, forklarer Klaus Skjødt.

Sparekassens risikostyringsfunktion er desuden ved at blive omstruktureret og forbedret, så den i endnu højere grad lever op til de krav, der bliver stillet. Udover det nævnte fik Sparekassen enkelte påbud vedrørende operationelle risici samt på økonomi-, kredit-, markedsrisiko- og likviditetsområdet. Eksempelvis var enkelte udlån fejlkategoriseret i forbindelse med opgørelsen af kapitalkravet.

- Alt i alt er vi godt tilfredse. Det er en af de pæneste redegørelser, som jeg har set fra Finanstilsynet. Som hos alle andre er der ting, vi skal arbejde videre med, og det ville også være mærkeligt, hvis det ikke var tilfældet efter 10 ugers tilsynsbesøg. De ting, Finanstilsynet peger på, er områder, som vi allerede selv har sat fokus på, og flere af de nævnte ting er allerede rettet til, siger Klaus Skjødt.