Sparekassen Kronjylland bortviser direktør

Sparekassen Kronjylland har i dag bortvist direktør Ove F. H. Knudsen for overtrædelse af Sparekassens interne regler for handel med værdipapirer. Ove Knudsen er fratrådt med øjeblikkelig virkning.

"Efter vores oplysninger ligger det helt fast, at Ove Knudsens overtrædelse af reglerne om handel med værdipapirer er sket i privat regi, og intet har at gøre med Sparekassen Kronjylland. Ove Knudsens værdipapirhandler er foregået gennem et andet pengeinstitut og berører ikke hverken Sparekassen Kronjylland eller dens kunder", udtaler Ordførende direktør Klaus Skjødt.

I forbindelse med Statsadvokaten for særlig Økonomisk kriminalitets undersøgelse af Ove Knudsens forhold er også hans arbejdsplads Sparekassen Kronjylland blevet ransaget af Statsadvokatens medarbejdere. Ransagningen var begrænset til kalenderåret 2008.

"Vi har løbende både intern og ekstern revision, og derfor er vi overbeviste om, at Sparekassen ikke er involveret. Vi ønsker imidlertid, at der ikke må være nogen tvivl tilbage. Med direkte udgangspunkt i Ove Knudsens overtrædelser har vi derfor nu bedt den eksterne revision om at lave en ekstraordinær gennemgang af relevante forhold i Sparekassen Kronjylland", tilføjer Klaus Skjødt.