Sparekassen lokal

Repræsentantskabet 

 

Repræsentantskabets formelle rolle

Repræsentantskabet er Sparekassens øverste myndighed. Det betyder, at repræsentantskabet har en række formelle opgaver, som de varetager på det ordinære repræsentantskabsmøde, der bliver afholdt senest fire måneder efter regnskabsårets udløb.

De væsentligste formelle opgaver er:

  • Godkendelse af revideret årsrapport
  • Fastsættelse af forrentning af garantkapital
  • Valg af bestyrelse
  • Godkendelse af vedtægtsændringer
  • Godkendelse af løn- og pensionspolitik
  • Valg af revisor

Repræsentantskabets uformelle rolle

Som repræsentantskabsmedlem er du en af Sparekassens vigtigste ambassadører. Derfor er det en forudsætning for at være medlem, at du aktivt bidrager til at styrke Sparekassens omdømme. Det gælder naturligvis særligt i det lokalområde, hvor du bor eller arbejder. Derudover er det naturligt, at du aktivt forsøger at henvise nye kunder til Sparekassen.

Repræsentantskabsmedlemmer skal derfor være i stand til at formidle Sparekassens værdier og holdninger. Derudover bliver de aktivt brugt som sparringspartner i forhold til lokale forhold, som de har særlig indsigt i. Derfor ønsker Sparekassen, at repræsentantskabsmedlemmerne og de relevante afdelingsdirektører har et godt kendskab til hinanden og en god dialog. Sparekassen opfordrer også til, at repræsentantskabsmedlemmer deltager i lokale aktiviteter og tiltag.

Udover det ordinære repræsentantskabsmøde, der er beskrevet i vedtægterne, holder Sparekassen også et midtvejsmøde, der typisk ligger i september. På disse møder er også afdelingsdirektører inviteret, og der er desuden mulighed for forskellige relevante og inspirerende indlæg fra både interne og eksterne indlægsholdere. Generelt opfordrer bestyrelsen og direktionen til, at der på møderne bliver stillet spørgsmål og kommenteret, så repræsentantskabet bliver bedst muligt klædt på til at varetage sin rolle som ambassadør.

De to faste møder kan blive suppleret af fyraftensmøder eller andre arrangementer ved behov. Eksempelvis vil der i forlængelse af repræsentantskabsvalget blive afholdt et intromøde, hvor medlemmerne bliver introduceret til opgaverne.