Kompetent rådgivning med udgangspunkt i din situation

Vi følger fire grundlæggende værdier

Imødekommende, ordentlig, kompetent og kundefokuseret. Det er fire  værdier, der danner fundamentet for den måde, vi driver vores virksomhed på - og for den måde, hvor enkelt medarbejder agerer på.

Bliv kunde

Vi ønsker at være respekteret for måden, vi driver vores forretning på, mens vi skaber gode finansielle resultater. Det understøtter vores fire værdier, som du kan læse mere om herunder.  

Værdierne er opbygget gennem generationer og er forankret i vores vaner og retningslinjer. De er vores rettesnor, som vi forholder os til i alle dagligdagens beslutninger. 

Imødekommende

Kunder, kolleger, samarbejdspartnere og andre, der er i kontakt med Sparekassen, skal opleve os som imødekommende. Imødekommende er samtidig vores tilgang til nye ting og ideer. Vi møder ganske enkelt verden med en positiv indstilling. Det betyder blandt andet: 

 • at vi hjælper kunderne og hinanden
 • at vi er åbne overfor nye tiltag
 • at vi giver kunderne et venligt ord og et smil med på vejen
 • at vi sætter os ind i andres situation
 • at vi taler og skriver åbent, ærligt og i øjenhøjde
 • at vi tager os tid til at hjælpe hinanden

Ordentlig

Vi er troværdige, fordi vi altid opfører os ordentligt og efterlever høje etiske standarder både for vores arbejde og i vores relationer til andre. Det betyder blandt andet:

 • at vi ikke lover mere, end vi kan holde
 • at vi kun rådgiver om produkter, vi selv forstår
 • at fejl bliver rettet hurtigt
 • at Sparekassens økonomi er stærk
 • at vi tør sige både ja og nej
 • at såvel Sparekassen som virksomhed som hver enkelt medarbejder har en høj etik og moral

Kompetent

Vi beskæftiger os kun med ting, vi har forstand på, og vi sørger for konstant at blive dygtigere. Både Sparekassen og den enkelte medarbejder stræber efter at være blandt de bedste. Det betyder blandt andet:

 • at der er gode uddannelses- og udviklingsmuligheder i Sparekassen
 • at vi søger faglig og personlig sparring
 • at vi formår at formidle vores viden
 • at vi tør sige hinanden imod og argumentere for vores synspunkter
 • at vi tør sige, at der er noget, vi ikke forstår
 • at vi har specialister på en række kerneområder
 • at medarbejderne har interne karrieremuligheder

Kundefokuseret

Vores fulde fokus er på kunderne, og vi vægter deres tilfredshed meget højt. I vores rådgivning tager vi altid udgangspunkt i den enkelte kundes ønsker og behov. Samtidig formår vi konstant at skabe løsninger, der matcher kundernes behov. Det betyder blandt andet:

 • at vi vil give vores kunder en god oplevelse, hver gang de er i kontakt med os
 • at vi har indført fire kundeløfter, så kunderne ved præcist, hvad de kan forvente af os
 • at vi fokuserer på at udvikle vores forretning til gavn for kunderne
 • at vi er opsøgende
 • at vores indsats er tilpasset den enkelte kunde
 • at de fleste beslutninger træffes hurtigt og lokalt af kundens personlige rådgiver