Børn økonomi

Nyheder

Har du betalt for lidt eller meget i skat?

Du kan snart se din årsopgørelse for 2023 hos SKAT. Se vores guide til, hvad du særligt bør tjekke.

Mange kigger udelukkende efter, om de skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat. Det er dog vigtigt, at du løber tallene igennem og tjekker, at alt er, som det skal være. Når der er åbnet for rettelser, kan du rette i din årsopgørelse frem til 1. maj 2024.

Årsopgørelsen kigger bagud og viser, hvad du har haft af indkomst, fradrag og betalt skat i 2023.

Tjekliste til årsopgørelsen

Nyt i år: Nu indgår grundskylden for boligejere 

Hvis du er boligejer, kan du som noget nyt i år se den grundskyld, der nu er en del af din løbende skattebetaling. Opkrævningen af din boligskat er nemlig fra i år samlet på din årsopgørelse – både ejendomsværdiskat og grundskyld. Tidligere har du været vant til kun at kunne se ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse, da grundskylden blev opkrævet af kommunen – typisk to gange om året. Fra i år betaler du grundskylden hver måned over din skat. Det er ikke en ny skat, men blot en ny måde, den bliver opkrævet på.   

Har du brugt serviceydelser?
Har du i løbet af 2023 i dit hjem eller i din fritidsbolig gjort brug af udvalgte serviceydelser som rengøringshjælp, børnepasning og havearbejde, kan du få et fradrag for den betalte service. Serviceydelsen skal blot være foregået i løbet af 2023 og senest være blevet betalt 28. februar 2024. Fradraget er for 2023 op til 6.600 kroner pr. person og har en værdi af cirka 26 %. Det betyder, at hvis du for eksempel har betalt 2.000 kroner for serviceydelser i 2023, sparer du 520 kroner i skat.
Passer dit kørselsfradrag?

Du kan få kørselsfradrag (befordringsfradrag), hvis du samlet set har mere end 24 km  til og fra arbejde (12 km hver vej).

Du får fradrag for de dage, du reelt transporterer dig til og fra arbejde (altså ikke hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage, orlov osv.), og alle transportmidler giver fradrag – også cykel, tog, bus og hvis du kører med andre.

Vær opmærksom, hvis du har skiftet job eller er flyttet, for så har du måske fået længere eller kortere på arbejde.

Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde – også studiejobs, lønnet praktik og løntilskudsjobs, men du kan ikke få kørselsfradrag, hvis din arbejdsgiver betaler transporten, hvis du har firmabil eller ved kørsel til og fra studie eller ulønnet praktik.

Du kan ikke få kørselsfradrag for de dage, du har arbejdet hjemme. Er det først her ved din gennemgang af årsopgørelsen, at du får antallet af dage med kørselsfradrag sat ned til det rigtige, vil du blive modregnet det beløb, du har fået for meget.

Ønsker du at være på forkant med dit kørselsfradrag for 2024, kan du med fordel gå ind og regulere det for i år på din forskudsopgørelse for 2024. Derved får du jævnet fradragsændringen ud over resten af året og undgår at få effekten på én gang ved næste års årsopgørelse.

Betaler du renter?

Du får automatisk fradrag for: 

  • renter for banklån 
  • renter og bidrag for realkreditlån 
  • renter for forbrugslån 
  • renter på en kontokortordning 
  • negative renter

Vær særligt opmærksom, hvis du har omlagt lån - for eksempel realkreditlånet i dit hus. Så vil dit rentefradrag sandsynligvis også have ændret sig.

Har du værdipapirer?

Når du sælger værdipapirer, skal du betale skat af gevinster, ligesom du får modregning for tab. Derudover bliver eventuelt udbytte også beskattet. Har du solgt aktier eller fået udbetalt udbytte, bør du derfor efterse, at oplysningerne er blevet indberettet korrekt til Skattestyrelsen.
Du kan læse mere om beskatning og information til din årsopgørelse, når du har investeret i værdipapirer her.

Betaler du børnebidrag?

Du kan få fradrag for børnebidrag til dine børn under 18 år, som ikke bor hos dig.

Du kan få fradrag for grundbeløbet af dit bidrag, hvis du betaler normalbidrag. Det betyder, at du for 2023 kan få fradrag for 1.328 kr. pr. måned.

Betaler du et forhøjet bidrag, har du normalt også mulighed for at trække procenttillægget fra, ligesom du kan få fradrag for supplerende bidrag som konfirmationsbidrag og dåbsbidrag.

Du får automatisk fradrag for børnebidraget, hvis du betaler igennem Udbetaling Danmark. Betaler du udenom Udbetaling Danmark, skal du selv oplyse dit bidrag på din årsopgørelse. Hvis aftalen om børnebidraget ikke er indgået igennem Familieretshuset, kræver det en skriftlig aftale om børnebidraget mellem dig og den anden forælder, for at du kan få fradrag.

Hvis du også betaler ægtefællebidrag, kan du ligeledes få fradrag herfor. Modtager du ægtefællebidrag, skal du betale skat af beløbet, mens børnebidraget er skattefrit.

Donerer du til velgørenhed?

Du kan få fradrag for gaver, bidrag og donationer til velgørende organisationer, foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, som er godkendt af Skattestyrelsen.

Du kan højest få fradrag for donationer op til 17.700 kr. i 2023, og du får automatisk fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nr.

Husk, at det er den godkendte forening, der skal indberette dit bidrag til Skattestyrelsen. Du kan derfor ikke selv indberette gaver og bidrag på din årsopgørelse. Hvis dit velgørende bidrag ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du derfor kontakte foreningen og bede dem indberette dit bidrag.

Er du medlem af en fagforening og/eller a-kasse?

Du kan få fradrag for dit årlige kontingent til din fagforening, dog højst 6.000 kr. Du får automatisk fradraget, når året er gået.

Du kan også få fradrag for dit kontingent til a-kasse samt bidrag til efterløn og fleksydelsesordning. Der er ikke noget loft over dette beløb.

Har du udlejet dit hus eller din bil?
Indtægter ved deleøkonomi som for eksempel udlejning af bolig eller bil skal du betale skat af. Dog afhængigt af udlejningstype og indtægtens størrelse. Det kan du læse mere om her.
Har du betalt for meget på din aldersopsparing?

Du skal være opmærksom på, om dine eventuelle pensionsindbetalinger ligger inden for de tilladte grænser. Gør de ikke det, og opnår du dermed enten ikke fradrag eller bliver pålagt en ekstra afgift, kan du se det af et par linjer øverst på årsopgørelsen. Her vil det fremgå, at beløbet er blevet tilføjet din personlige indkomst.

I 2023 kunne du indbetale 8.800 kroner på en aldersopsparing – og 56.900 kroner, hvis du allerede var folkepensionist eller havde mindre end fem år til folkepension. Er du kommet til at indbetale mere end dit maksimum på en aldersopsparing i 2023, vil du af det beløb, som ligger over maksimum blive pålagt en afgift på 20 procent, hvis du har mere end fem år til folkepensionsalderen. Afgiften er 40 %, når du har mindre end fem år til folkepensionsalderen eller modtager udbetalinger fra visse pensionsordninger. Den gode nyhed er, at det kan du nå at afværge. I hvert fald hvis du overfører beløbet til en ratepension eller livsvarig livrente, hvor du slipper med en afgift på fire procent. En sådan rettelse kan du kun foretage i skatteåret efter indbetalingen, så det er vigtigt, at du er opmærksom på det nu. Har du indbetalt for meget, så husk også at få ændret den fremtidige indbetaling, så du ikke får afgiften igen næste år.


Har du betalt for meget på din ratepension?

I 2023 kunne du få fuldt fradrag for op til 60.900 kroner på en ratepension. 

Har du betalt mere, skal du betale skat af det overskydende beløb. 

Lader du beløbet stå, skal du selv huske på, at der ikke skal betales skat af det overskydende beløb, når udbetalingen af pensionen starter. Det kan de færreste huske på. Du kan derfor også vælge at overføre det overskydende beløb til en livsvarig pension og derved opnå fradrag for beløbet eller simpelthen vælge at få det overskydende beløb udbetalt.

Har du overnattet ude i forbindelse med dit arbejde?

Er du væk hjemmefra i mindst 24 timer inklusive overnatning i forbindelse med arbejde, så kan du få et fradrag til småfornødenheder på 138,75 kr. pr. døgn. Det gælder uanset, om din arbejdsgiver refunderer dine udgifter til mad og drikke eller har stillet fri kost til rådighed. Småfornødenheder er eksempelvis kaffe, avis mv.

Penge tilbage i skat

Hvis du skal have penge tilbage i skat, bliver de udbetalt på din NemKonto fra 12. april 2024. I år får du tilmed udbetalt 0,8 % i rente af din overskydende skat.

Restskat - få gælden ud af verden

Skal du betale restskat tilbage, så gør det hurtigst muligt. Du skal betale 5,5 % i rente,  og renten tæller fra 1. januar 2024 og indtil betalingsdagen. Fristen for frivillig betaling af restskat er 1. juli 2024. Betaler du efter denne dato, får du et tillæg på 7,5 % af din restskat. Det samlede beløb bliver regnet ind i din skat for 2025.  (dog makismalt 23. skal du i stedet betale en rente på fast procenttillæg på 3,7 procent. 
1. juli 2024 bliver rentesatsen endnu højere, og efter denne dato bliver ikke-betalte beløb op til 22.568 kroner regnet til din skat i 2023. Restskat over 23.973 kroner bliver opkrævet i tre rater i løbet af 2024, hvis den ikke er betalt før 1. juli.

Hvad med 2024?

Vil du se din forventede indkomst, fradrag og skat for 2024, finder du disse oplysninger på din forskudsopgørelse.

Læs også

Familie i køkken

Renteændring

Vi sænker renten på boliglån og visse andre udlån

Sparekassen Kronjylland sænker pr. 15. juli renten på boliglån. Samtidig sænker vi renten for nye lån på en række udlånsprodukter til private.

Vi øger trygheden ved Apple Pay og Google Pay

Konti

Vi øger trygheden ved Apple Pay og Google Pay

Det er nu endnu mere sikkert for dig at oprette dig som bruger af de såkaldte wallets, som blandt andet dækker over Apple Pay og Google Pay. Fremover skal du nemlig oprette dig direkte i din mobilbank. Det er lige så nemt som i appen - bare mere sikkert!

Få rabat på dyre- og forlystelsesparker

Nyheder

Oplevelser med rabat

Er familien på udkig efter store oplevelser? Som kunde hos os kan du få rabat på en række forlystelses- og dyreparker over hele landet. Du kan købe billetter med rabat til hele familien.

Kom i Djurs Sommerland til rabatpris!

Kundedag

Ses vi til kundedag i Djurs Sommerland?

Nu er det snart tid til en tur i ruuuuuuutsjebanen, og vi glæder os til at møde dig og din familie! Lørdag 21. september inviterer Sparekassen Kronjylland til kundedag i Djurs Sommerland til rabatpris. Sparekassens kunder har parken helt for sig selv.