Om Gavefonden

Sparekassens Gavefond uddeler hvert år et millionbeløb til foreninger, klubber og begivenheder i det område, hvor Sparekassen Kronjylland primært har sine kunder.

Gavefonden modtager hvert år langt flere ansøgninger, end fondens midler rækker til, og derfor er det nødvendigt at foretage en nøje prioritering af hver enkelt ansøgning.

Gavefondens primære opgave er at støtte bredt til gavn for flest muligt. Vi støtter oftest blivende, konkrete genstande - noget som har varig værdi i eller for foreningen eller lokalområdet.

Ved vurderingen af ansøgningerne ser Sparekassen blandt andet på formål, almennyttigt islæt, kunderelationer m.v.

Sådan søger du Gavefonden

Vi kan desværre ikke give støtte til alt, men hver enkelt ansøgning vil blive behandlet seriøst.

Det er utrolig nemt at søge om støtte fra Sparekassens gavefond: Du udfylder "Ansøgning til Sparekassen Kronjyllands Gavefond" og afleverer ansøgningen i din nærmeste afdeling af Sparekassen Kronjylland eller den afdeling, hvor du er kunde.

Du er også meget velkommen til at fremsende den udfyldte ansøgning elektronisk til din rådgiver.

Download ansøgningsskema til vores gavefond

Bemærk - dette støtter vi ikke:

Gavefonden ikke giver støtte til projekter, der har kommunalt islæt eller hører under kommunal service eller drift.

Vi støtter ikke drift, vedligehold og renovering.

Vi støtter ikke enkeltpersoner.

Vi støtter ikke rejser (hverken studierejser eller træningsrejser for klubber, foreninger eller hold).

Gavefonden yder ikke støtte til afholdelse af arrangementer - her kan der i visse tilfælde søges om støtte som et sponsorat - det skal ske gennem den lokale afdeling og ikke Gavefonden.