Klaus Skjødt

Årsregnskab 2020

Nye kunder og høj aktivitet på boligmarkedet er væsentlige årsager til et godt resultat i Danmarks største sparekasse.

Ved halvåret forventede Sparekassen Kronjylland at lande et resultat for hele året på mellem 140 og 180 millioner kroner før skat, men andet halvår udviklede sig betydeligt bedre end forventet, og årets resultat før skat endte på 278 millioner kroner.

- Trods corona og perioder med nedlukning har vi konstant formået at tiltrække nye kunder og holde kontakten med vores eksisterende, der i høj grad har handlet bolig og investeret deres penge. Det er meget positivt, at vi selv i så specielt et år som 2020 kan skabe et godt økonomisk resultat og ikke mindst fastholde en høj kunde- og medarbejdertilfredshed, fortæller adm. direktør Klaus Skjødt, der med det sidste henviser til de to kåringer, som Danmarks største sparekasse blev hædret med i løbet af året.

Det drejer sig dels om titlen som Europas bedste arbejdsplads kåret af Great Place to Work, dels de mest tilfredse bankkunder kåret af EPSI Rating.

- De to parametre er vores vigtigste målepunkter, og derfor er det naturligvis meget positivt. Vi tror på, at tilfredse medarbejdere er forudsætningen for tilfredse kunder, og tilfredse kunder er forudsætningen for gode resultater, siger Klaus Skjødt.

I 2019 landede Sparekassen Kronjylland et historisk godt resultat på 494 millioner kroner før skat. Derfor kan det umiddelbart se ud til, at resultatet er væsentligt dårligere i 2020. Der er dog særligt to forhold, der er årsagen til det. Dels var Sparekassen Kronjylland i 2019 med til at sælge Sparinvest til Nykredit, dels er der i 2020 afsat 279 millioner kroner som et ledelsesmæssigt skøn til eventuelle fremtidige tab på grund af corona-krisen. Fraregnet disse er både resultat og basisindtjening på højde med rekordåret.

- Indtil videre har langt de fleste af vores kunder klaret sig flot gennem corona-krisen, hvilket naturligvis er meget glædeligt. Blandt andet har vi set flere erhvervskunder tænke imponerende kreativt og omstille deres forretning til den aktuelle situation. Omvendt er de langsigtede konsekvenser af krisen så usikre, at vi har valgt at forberede os på, at nogle kan få problemer. Derfor har vi afsat et betydeligt beløb til de eventuelle tab, det kan medføre, forklarer Klaus Skjødt.

Mens antallet af kunder og indlånet er vokset en del henover 2020, er udlånet faldet en smule, hvilket der ifølge Klaus Skjødt er flere grunde til.

- Det er en udvikling, vi har set i hele sektoren, og det er blandt andet, fordi det har været muligt at udskyde tilbagebetaling af moms og lignende støtteordninger. Derudover har mange virksomheder naturligt holdt sig tilbage i forhold til at investere i nye tiltag i en usikker tid. Endelig havde vi inden og uafhængigt af corona besluttet at nedbringe vores udlån til meget store ejendomsdevelopere. Dermed har vi også været godt forberedt på krisen, selv om jeg gerne indrømmer, at vi ikke havde forudset, at det ville blive en pandemi, der skulle sætte den i gang, fortæller Klaus Skjødt.

- Over de seneste 10 år har vi mere end fordoblet vores kundeantal, så vi i dag har 175.000 kunder, der ovenikøbet er landets mest tilfredse. Kundevæksten er fortsat, selv om vi har været lidt mere forsigtige i corona-perioden. Vi kigger hele tiden på vores muligheder og ser frem til, at der forhåbentlig bliver mere normale tilstande i andet halvår af 2021, lyder det fra Klaus Skjødt.

Usikkerheden om 2021 gør, at Sparekassen Kronjylland har valgt et relativt stort spænd for forventningerne til resultatet. Sparekassen forventer således i år et resultat før skat på mellem 180 millioner og 280 millioner kroner.

Klik her og læs hele årsregnskabet