Cheføkonom anders høyer:

Danmark alene om økonomisk tilbagegang i Europa

 

I 3. kvartal faldt BNP med hele 0,6 procent ifølge Danmarks Statistik.

Danmark er dermed det eneste land i Europa, der havde økonomisk tilbagegang i 3. kvartal viser tal fra Eurostat. 22 lande har offentliggjort tal. I det lys er dagens tal for Danmark lidt overraskende, da vi handler utrolig meget med de europæiske lande. Vores klare vurdering er også, at tallet er en enlig svale og at opsvinget i dansk økonomi fortsat er på sporet. Det bekræfter blandt andet udviklingen i beskæftigelsen, momssalget og tal for udenrigshandlen.

Vores nabolande havde modsat Danmark en markant vækst, og BNP voksede med omkring 0,75 procent i både Tyskland, Norge og Sverige. Alene de tre lande aftager en tredjedel af Danmarks eksport.

Figur 1: Danmark eneste land med fald i BNP i 3. kvartal

Growth rate

 

Lidt underlige tal – specielt for industriproduktionen

Det der kan virke lidt underligt er, at eksporten ifølge tallene har været så svag på det seneste, når væksten er så stærk i Europa og i resten af verden. Selvfølgelig er der traditionelt udsving i eksporten.

Det er forståeligt, at forhandlingerne om de nye registreringsafgifter har hæmmet salget af biler og dermed trukket ned i det private forbrug. Det vil så trække op i væksten i næste kvartal.

Frem for at producere har virksomhederne trukket utrolig meget ud af lagerne. Faktisk I sådan en grad, at det trækker hele 0,8 procent-point ud af væksten.

Det der underbygger usikkerheden ved dagens BNP-tal er, at Danmarks Statistik skriver, at industrien træk ned. Dykker man ned i tallene for industriproduktionen kan man se, at det i høj grad skyldes et fald på hele 17½ procent i branchen motorer, vindmøller og pumper opgjort i antal enheder. Her kan man godt studse lidt.

Så det er ikke urealistisk, at der kommer en revision af tallene, men under alle omstændigheder må vi betragte tallene, som et mindre bump på vejen. Det bliver faktisk også underbygget af, at Danmark altså er eneste land i Europa med negativ vækst. Eksportvirksomhederne vil nyde godt af det solide opsving i Europa. Samtidig er der ingen grund til at tro, at forbrugerne ikke fortsætter med at tage dankortet op af lommen med tanke på at beskæftigelsen vokser solidt, der er fremgang i reallønningerne og boligpriserne stiger.

Manglende arbejdskraft som årsag - ikke endnu

Det virker umiddelbart for tidligt, at manglende arbejdskraft er årsagen til det dårlige kvartal. Ledigheden, målt ved AKU-ledigheden, er fortsat 6 procent, og arbejdsstyrken vokser betragteligt. Til sammenligning steg BNP med 4 procent i 2006 under slutningen af det forrige opsving og på et tidspunkt, hvor opsvinget var mere modent. Dengang var ledigheden omtrent 4 procent. Presset på arbejdsmarkedet var altså markant større dengang end nu, men økonomien bulrede afsted.

I Europa var det Rumænien, som havde den højeste vækst på X procent. De østeuropæiske lande har de seneste år haft en meget høj vækst. Det skyldes især, at relativt fattigere lande kan udnytte den know-how, der er opbygget i de mere udviklede lande ved eksempelvis at kopiere produktionsmetoder, teknologier og institutioner. Hermed kan væksten øges betydeligt.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke. 

Seneste nyt fra Cheføkonom Anders Høyer

Investering service

cheføkonom: Anders høyer

Investor hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig.

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. 

Investering

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet

Det store udsving er, at coronavirus (COVID-19) er begyndt at sprede sig uden for Kina, hvor det hele startede.

Investering puljeinvest

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Trump sender renterne sydover

USA og Kina har det seneste år ligget i handelskrig med hinanden. Krigen
startede i det små, men er efterfølgende tiltaget. 

Cheføkonom Anders Høyer

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Et kig i krystalkuglen: Hvad kommer til at ske - og ikke til at ske - i 2019?

Ved indgangen til 2019 står økonomien og de finansielle markeder ved en
skillevej. På trods af markant højere indtjening er virksomhederne
blevet mindre værd i 2018.