Realkreditobligationer

- ny udtrækningsmodel.

Som følge af en EU-harmonisering af værdipapirområdet, ændres udtrækningen af realkreditobligationer fra og med 30. september 2015.

Ændringerne for dig som investor betyder blandt andet:

 

  • at udtrækning, nedskrivning af beholdning og betalingsformidling sker samtidig på terminsdagen
  • at begrebet ’heraf udtrukne’ erstattes med en ’forventet udtrækningsprocent’ fra ca. 6 uger forud for terminsdagen og frem til to dage før terminsdagen
  • at du ikke som tidligere modtager en meddelelse om udtrækning 6 uger forud for terminsdagen
  • at du i stedet modtager en udtrækningsmeddelelse på selve terminsdagen
  • at du kan sælge hele din beholdning helt frem til 3 dage før terminsdagen og dermed undgå udtræk

Har du spørgsmål til den nye udtrækningsmodel, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i Sparekassen


Cookies meddelelse