Dyrt at være velpolstret

Sparekassen Kronjylland opjusterer forventninger til basisindtjeningen, selv om bankkrak, kursreguleringer og lave obligationsrenter trækker halvårsresultatet i minus.

For Sparekassen Kronjylland har det hidtil i 2011 været dyrt at være et velhavende pengeinstitut. Stort indlånsoverskud og en stor fondsbeholdning har nemlig kostet på resultatet i forhold til første halvår af 2010.

Den store mængde af indlån har betydet store udgifter til betaling til Indskydergarantifonden i forbindelse med konkurserne i Amagerbanken og Fjordbank Mors. Den store fondsbeholdning er ramt af et ustabilt marked og lave obligationsrenter. Tilsammen trækker de resultatet i et minus på 18,8 millioner kroner, selv om den almindelige sparekassedrift er i klar fremgang med en basisindtjening bedre end budgetteret.

- Det er aldrig tilfredsstillende at præsentere et regnskab med minus på bundlinjen. Vi kan dog se, at vi på kerneforretningen er inde i en rigtig positiv udvikling med en tilfredsstillende kundetilgang. Så derfor er der både positive og negative tendenser i regnskabet. Vi hører fortsat til blandt landets mest solide pengeinstitutter, og vi opjusterer forventningerne til årets basisindtjening, fortæller administrerende direktør Klaus Skjødt.

Sparekassen Kronjylland opjusterer således forventningerne til den korrigerede basisindtjening før nedskrivninger med 10 millioner kroner til at ende mellem 130 og 140 millioner kroner.

I første halvår har Sparekassen Kronjylland negative kursreguleringer på 60 millioner kroner. Nedskrivningerne er steget fra 36 millioner til 53 millioner kroner. For helåret forventer Sparekassen dog lavere nedskrivninger end i 2010. Udgifterne til Amagerbanken og Fjordbank Mors når samlet 33 millioner kroner og indtægterne fra obligationsrenter er 25 millioner kroner mindre end i første halvår af 2010.

På plussiden tæller til gengæld, at forretningen har indhentet de 25 millioner kroner ved øgede rente- og gebyrindtægter primært på grund af nye kunder og forretninger. Derudover har der været en ekstraordinær indtægt på 35 millioner kroner fra det delvise salg af EgnsINVEST til Sparinvest.

- Samlet set er der en række ekstraordinære faktorer, der spiller ind på dette regnskab, og selv om der er et lille minus på bundlinjen, ændrer det intet ved vores strategi om at investere os ud af den økonomiske krise, understreger Klaus Skjødt.

Senest har Sparekassen Kronjylland overtaget Fjordbank Mors’ afdeling i Aarhus med cirka 11.000 kunder, og sidste år blev der købt afdelinger på Frederiksberg og i Herning, ligesom Tved Sparekasse blev en del af Sparekassen Kronjylland.I dag har Sparekassen Kronjylland således mere end 100.000 kunder.

- Med en egenkapital på 2,2 milliarder kroner og en solvensprocent på 18,7 har vi råd til at udvikle og udvide forretningen selv i en samfundsøkonomisk krise. Allerede nu kan vi se, at det bidrager til indtjeningen på vores kerneforretning, og på lang sigt er jeg helt sikker på, at det vil vise sig at være den rigtige strategi. Vi er en bundsolid garantsparekasse og dermed en selvejende institution, hvorfor vi kan tillade os at fokusere på den lange bane, forklarer Klaus Skjødt.

Se halvårsrapport 2011

24. august 2011