Afdeling solgt

Lokale sparekasser enige om at fremtidssikre en sparekasse på Mols

Sparekassen Djursland køber Sparekassen Kronjyllands afdeling i Tved. Det blev i aftes godkendt af repræsentantskabet i Sparekassen Djursland. Baggrunden for handlen er et fælles ønske om at sikre, at Mols også i fremtiden har et lokalt pengeinstitut.

- Vi kunne begge se, at Mols ikke i længden har tilstrækkeligt kundegrundlag til to pengeinstitutter. Da Sparekassen Djursland senest har overtaget Vistoft Sparekasse blev vi derfor enige om at sætte os sammen for at se, hvordan vi i fællesskab kan sikre en fremtidig sparekasse på Mols, fortæller adm. direktør i Sparekassen Kronjylland, Klaus Skjødt.

Sparekassen Kronjylland overtog i 2010 Tved Sparekasse, mens Sparkassen Djursland udover Vistoft Sparekasse tidligere har overtaget Agri-Egens Sparekasse.

- Netop fordi vi begge har overtaget noget, andre har bygget op, har vi også følt et særligt ansvar for at sikre en god lokal løsning for kunderne og lokalsamfundet. Vi er begge garantsparekasser, så det handler om mere end bare at tjene penge. Vi vil også gøre en forskel for de lokalsamfund, hvor vi er. Derfor er jeg glad for, at vi er kommet frem til denne løsning, forklarer Klaus Skjødt.

Sparekassen Djursland vil i løbet af den kommende tid lægge afdelingen i Tved sammen med den nuværende i Knebel, så der i Knebel vil være en afdeling med syv medarbejdere og cirka 4.500 kunder. Tre af medarbejderne fra Sparekassen Kronjylland flytter således med over i Sparekassen Djursland, hvor direktør Peter Lading Sørensen glæder sig over aftalen.

- Vi får en rigtig fin størrelse afdeling, som jeg tror på, at vi kan udvikle yderligere de kommende år. Derfor er jeg selvfølgelig rigtig glad for handlen. Jeg vil samtidig gerne love vores nye kunder, at vi selvfølgelig vil gøre alt for, at de også fremover er glade for at være kunde i den lokale sparekasse, selv om den kommer til at ligge i Knebel.
Han understreger således også, at det fælles ønske om en fremtidssikret sparekasse på Mols har betydet, at forhandlingerne er forløbet relativt problemfrit.

- Vi deler i høj grad værdier om lokalt ansvar og personlig rådgivning med Sparekassen Kronjylland, og det er grunden til, at vi har kunnet lave denne løsning. Derfor overtager vi naturligvis også som et eksempel de eksisterende sponsoraftaler, det er jo netop et af de områder, hvor en lokal sparekasse gør en forskel, mener Peter Lading Sørensen.

Parterne har aftalt ikke at offentliggøre den gensidige økonomi i aftalen, ligesom aftalen er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Forude venter desuden et arbejde med at få flyttet kunderne rent it-mæssigt. Der bliver i dag afsendt breve til alle berørte kunder.