Pia Avnsted er ny områdedirektør

Pia Avnsted er 1. september tiltrådt som områdedirektør i Sparekassen Kronjylland.

Pia Avnsted indtræder i Sparekassens øverste ledergruppe og overtager ansvaret for Sparekassens 14 sydligste afdelinger, blandt andet seks afdelinger i Aarhus samt alle afdelinger syd for Aarhus og på Frederiksberg. Hun afløser Bjarne Thuun, der har valgt at gå på pension.

Pia Avnsted er 52 år og kommer fra Nordea-koncernen, hvor hun har været i 33 år - de sidste 8 ½ år som erhvervsfilialdirektør i Nordeas erhvervsfilial i Aarhus. Hun er uddannet i Sparekassen SDS i 1980 og var fra 1984 ansat i Andelsbanken. Hun har siden da været med i to bankfusioner, først til Unibank og sidenhen til Nordea.

Pia Avnsted har mange års erfaring som leder, idet hun i årene 1988-2005 har fungeret som filialdirektør i filialerne i Mejlby, Nørre, Lystrup og Hjortshøj.

Reception

Fredag 11. oktober er der reception for Bjarne og Pia i Sparekassen Kronjyllands afdeling i Vestergade 11, 8000 Aarhus C.