Sparekassen Kronjylland køber Sparekassen Østjylland

Sparekassen Kronjylland viser igen sin styrke og køber konkurrent. Sælgeren er Finansiel Stabilitet.

 

Hele weekenden har der som omtalt i medierne været forhandlinger om Finansiel Stabilitets salg af Sparekassen Østjylland. Flere pengeinstitutter var med i forhandlingerne, der er endt med, at Sparekassen Kronjylland i praksis overtager nabosparekassen, hvilket vil sige alle medarbejdere, 15 afdelinger og hovedsædet i Hammel. Kun meget få af de knap 40.000 kunder følger ikke med over i Sparekassen Kronjylland. Disse kunder forbliver i Finansiel Stabilitet. Den endelige overtagelse sker, når de relevante myndigheder har godkendt det. Indtil da vil Finansiel Stabilitet drive afdelingerne videre.

- Kunderne vil ikke umiddelbart opleve nogen forskel i forhold til den betjening, de fik indtil fredag, understreger Klaus Skjødt, der er administrerende direktør i Sparekassen Kronjylland.

- På længere sigt vil kunderne få fordel af at være i en større Sparekasse med en helt igennem solid økonomi. Sparekassen Kronjylland har mange flere afdelinger, flere funktioner og mange flere tilbud til kunderne, end Sparekassen Østjylland har kunnet tilbyde. Alle vores tilbud og specialiserede tjenester vil naturligvis stå fuldt ud til rådighed for de kunder, der kommer fra Sparekassen Østjylland. Derudover vil de opleve, at deres sparekasse fortsat er en naturlig og aktiv del af lokalområdet, tilføjer Klaus Skjødt.

- Alle kunder, der har penge stående i Sparekassen Østjylland, vil have præcist den samme sum stående i Sparekassen Kronjylland, når overtagelsen er fuldt gennemført. Der er altså ingen indskydere, der mister penge.

Desværre er det samme ikke tilfældet for garanterne i Sparekassen Østjylland. De taber ulykkeligvis deres garantkapital. Tabene i Sparekassen Østjylland var så store, at garanternes penge ikke kunne reddes.

Geografien passer

- De nye afdelinger passer rigtigt godt ind i vores nuværende afdelingsnet, og derfor var vi naturligvis interesserede, da Finansiel Stabilitet indbød til forhandlinger. Afdelingerne ligger dels i byer, hvor vi allerede har afdelinger, dels i byer, der ligger i naturlig forlængelse af vores eksisterende afdelingsnet, forklarer Klaus Skjødt.

Sparekassen Kronjylland har i løbet af de seneste år købt flere afdelinger, og har indtil overtagelsen af Sparekassen Østjylland 38 afdelinger.

- Så vi har efterhånden en vis erfaring i at integrere medarbejdere og give kunderne et godt forløb med at blive konverteret ind i Sparekassen Kronjylland. Denne opgave er naturligvis endnu større, men vi vil gøre vores bedste for, at det kommer til at glide så let som muligt for alle. Her er det en fordel, at den lokale, personlige og kompetente betjening er en naturlig del af kulturen i afdelingerne begge steder. Det er naturligvis det, vi vil bygge videre på.

Købet sikrer Sparekassen Kronjylland en særdeles stærk position i det østjyske, hvor den allerede i dag er den dominerende regionale sparekasse.

- Og købet skal naturligvis ses i forhold til vores klare strategi om at udvikle forretningen og investere i fremtidige forretningsmuligheder. Vi hører til blandt landets stærkeste pengeinstitutter, og det giver nogle muligheder, som vi vil udnytte. Det helt afgørende er, at opkøb som dette aldrig må rokke afgørende ved vores styrke, og det sker heller ikke denne gang, understreger Klaus Skjødt uden at ville løfte sløret for de nærmere vilkår i handlen.

 

Fakta om Sparekassen Østjylland:

Sparekassen Østjylland havde 16 afdelinger i Østjylland. Hovedsædet lå i Hammel. I alt var der cirka 175 medarbejdere.  Ved seneste offentliggjorte regnskab, halvårsregnskabet for 2011, var der indlån for 3,8 milliarder kroner og udlån for 4,4 milliarder kroner. Der var ifølge regnskabet på det tidspunkt 38.529 kunder.

22. april 2012