Beskæftigelsen fortsætter op i 3. kvartal

Dagens tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af lønmodtagere er steget med godt 10.000 personer i 3. kvartal i forhold til kvartalet før. Det lover godt for det kommende nationalregnskabstal. Det var primært industrien, bygge- og anlægsbranchen samt handel og transport mv. der træk fremgangen i beskæftigelsen.

Beskæftigelsen i branchen Offentlig administration, undervisning og sundhed var omtrent uændret, hvilket har været billedet igennem hele året.

Malurt i bægeret

Der er dog lidt malurt i bægeret idet antallet af fuldtidspersoner i beskæftigelse var omtrent uændret, dvs. antallet af timer per beskæftiget faldt. Disse tal er dog yderst usikre og skal derfor tages med et ekstra forbehold.

Cheføkonom

Anders Høyer
ah@sparkron.dk
+45 89 12 24 05
+45 26 87 92 82

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik.
Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han blandt andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.