Opsvinget er på sporet og Danmark er tilbage i top 10

Opsvinget er fortsat på sporet, da BNP steg med 0,2 pct. i 3. kvartal i forhold til kvartalet før. Det viser nationalregnskabstallene fra Danmarks Statistiks, som blev offentliggjort den 15. november.

I forbindelse udgivelsen blev BNP i Danmark også opjusteret i alle år fra 2008 til 2015. Væksten i de tre seneste år blev således opjustering med samlet 2 pct.-point og niveauet for BNP med 42 mia. kr. i 2015. Hermed er der nu en bedre sammenhæng mellem udviklingen i produktionen og beskæftigelsen i de år.
Opjusteringen betyder samtidig, at Danmark rykker op som nummer 8 i BNP per borger blandt OECD-landene. Hermed er Danmark foran lande som UK, Tyskland og Sverige, jf. figur 1.

BNP20161117

Figur 1: Landenes placeret blandt OECD-lande i forhold til BNP per borger over tid.

 

Læs evt. mere om mine kommentarer til det i Børsen

 

Opjusteringen skyldes tre årsager:

  • Eksporten blev opjusteret gevaldig i perioden, og med knap 60 mia. kr. i 2015. Det skyldes især en bedre opgørelse af handel med varer, der ikke passerer den danske grænse, bl.a. salg af varer i udlandet efter forarbejdning i udlandet, som indgår i værdiskabelsen i de danske firmaer. Hermed stemmer udviklingen i eksporten også bedre overens med det man måtte forvente givet udviklingen hos Danmarks handelspartnere i perioden.

  • Investeringerne blev opjusteret, hvilket lover godt for det fremtidige produktionspotentiale.

  • Tidligere blev det offentlige forbrug målt på de samlede omkostninger til løn og vareforbrug. Nu forsøger DST også at fange produktivitetsforbedringer i de dele af den offentlige sektor, hvor det er muligt. Ændringen denne gang indebar, at der nu indarbejdes data for sygehustjenester fra 2010 og frem.

 

 

 

 

Cheføkonom

Anders Høyer
ah@sparkron.dk
+45 89 12 24 05
+45 26 87 92 82

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik.
Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han blandt andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.