Forskudsopgørelsen er tilgængelig

Hvad skal du holde øje med, når din skat for 2020 skal gøres op? Det har effekt på, om du får penge tilbage, skattesmæk, eller om alt stemmer.

Forskudsopgørelse

SKAT har åbnet for adgangen til din forskudsopgørelse for 2020 på skat.dk, og det er dermed tid til at løbe den igennem og rette, hvis din økonomi har ændret sig.

Det kan for eksempel være, at du tjener mere eller mindre i løn, er blevet gift/skilt eller har købt/solgt en ejendom eller virksomhed. Det er alt sammen oplysninger, SKAT ikke automatisk kender på nuværende tidspunkt, men som har betydning for beregningen af dine skatteforhold i 2020. Forskudsopgørelsen benytter nemlig dine tidligere registrerede indkomster og fradrag til at vise forventet indkomst, fradrag og skatteprocent. Forskudsopgørelsen er således en form for løbende budget over din indkomst og skat for 2020.

Har du skiftet job, kan det have betydning for, om din indkomst er sat korrekt. Derudover kan et jobskifte betyde, at dit kørselsfradrag har ændret sig. Hvis du for eksempel ikke længere har mere end 12 km til job og tidligere har haft et kørselsfradrag, er det vigtigt at få slettet fradraget. Ellers skal du betale skatten tilbage efter 2020.

Er du blevet gift eller skilt, kan det også have stor betydning for din skatteberegning, da ægtefæller har sambeskatning og kan udnytte hinandens fradrag.

Mange har lån i sin ejendom. Det betyder, at man har en renteudgift, som giver et fradrag i kapitalindkomsten. Indfries eller ændres lånet, skal fradraget på årsopgørelsen rettes, så man ikke har et forkert fradrag. Hvis du har købt eller solgt ejendom, er der derfor særlig grund til at kigge tallene efter.

Det kan også være, at du har købt eller solgt en virksomhed eller et forældrekøb. Det kan give dig en ny indkomst eller udgift, som er vigtig at få med på opgørelsen. Ofte kan en revisor give dig et overblik over, hvad du præcist skal være opmærksom på her.

Er du folkepensionist, skal du også være opmærksom på forskudsopgørelsen, da din folkepension i 2020 beregnes på baggrund af forskudsopgørelsen.

I sommeren 2018 fik vi danskere et nyt pensionsfradrag. Det er et fradrag, du opnår, når du selv eller din arbejdsgiver indbetaler pension til dig. Du får fradrag for de første 71.500 kroner, der indbetales på din pension. Fradragets størrelse afhænger af, om du har mere eller mindre end 15 år til din folkepensionsalder. Derudover er det – med visse undtagelser − også afhængigt af, om du allerede får udbetaling fra en pension.

Pensionsfradrag beregnes automatisk på forskudsopgørelsen ud fra dine tidligere indbetalinger. Udnytter du ikke fradraget fuldt ud i 2019, kan det være en god idé at opsøge rådgivning om dine pensionsudbetalinger og undersøge, om du bør udnytte denne mulighed inden årets udgang.

Du kan se og rette din forskudsopgørelse for 2020 på skat.dk fra torsdag 21. november 2019.