Beregning og tilskrivning af renter

Renten beregnes dagligt på hver enkelt konto i Sparekassen. Alle måneder beregnes med 30 dage.

Renten beregnes på grundlag af kontoens saldo, den pålydende rente og 360 dage (saldo gange rente divideret med 360).

For nogle kontotyper beregnes renten dog på baggrund af det faktiske antal dage i såvel måneder som år.

Her på siden er nævnt hovedreglerne for beregning og tilskrivning af renter. Den fulde beskrivelse kan du finde i vores almindelige forretningsbetingelser (findes på side 3).

Fra hvilken dag beregnes renter (rentedato/valørdag):

Rentedatoen/valørdagen er den dag, hvor en indbetaling eller udbetaling får virkning for beregning af renten på en konto, det vil sige den dag hvor en ind- eller udbetaling tæller med i den saldo der beregnes rente af.

Ved udbetaling fra en konto i Sparekassen ved hjælp af de samme betalingsmidler er udbetalingsdagen valørdag. Dette gælder uanset om udbetaling sker i kassen eller i en af Sparekassens pengeautomater.

Træk på Dankort i det elektroniske system sker ligeledes valørmæssigt på udbetalingsdagen.

Ved overførsel af penge mellem kundens egne konti i Sparekassen er ekspeditionsdagen valørdag på begge konti.

Ved overførsel af løn, offentlige ydelser m.v. er valørdagen ekspeditionsdagen.

Tilskrivning af renter

Sparekassen tilskriver som hovedregel renter på indlån hel- eller halvårligt. Det sker ved, at de daglige renteberegninger lægges sammen og indsættes på kontoen.

Sparekassen tilskriver som hovedregel renter på udlån enten kvartalsvis eller halvårligt. Tidspunktet fremgår af lånedokumentet. Tilskrivningen sker som ved indlån.

Rentetilskrivningen fremgår i netbank, kan ses i ePosteringer og fremgår af kontoudskrifter, sparekassebog eller anden opgørelse over kontoens bevægelser.