Ophørspension

Selvstændigt erhvervsdrivende, der sælger deres virksomhed, har mulighed for at lave en ophørspension.

Indbetaling kan ske på enten en ratepension eller livsvarig livrente.
Ratepension kan tidligst udbetales fem år efter din første indbetaling, mens livsvarig livrente kan udbetales samme år, som indskuddet er foretaget.
Udbetaling fra ratepension må gerne ske efter det 85. år.

Hvor meget kan du indbetale?
Du kan indskyde det skattepligtige provenu fra salget af virksomheden – dog maksimalt 2.743.700 kroner (2018).

Vigtigt om fradrag
De særlige fradrag for ophørspension betyder, at du kan trække indbetalingen fra i indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvor virksomheden er afstået. Det kan ske under forudsætning af, at indbetalingen sker senest 1. juli i det umiddelbart efterfølgende kalenderår (har du forskudt regnskabsår, gælder der særlige frister). Fradraget får du i din personlige indkomst eller aktieindkomst.
Du kan frit vælge, hvornår du vil indbetale beløbet – det skal dog ske inden for en periode på 10 år regnet fra og med det år, hvor virksomheden eller en andel af virksomheden er afstået. Du opnår fradraget i det år, hvor indbetalingen sker.

Det skal du huske i forhold til efterløn
Hvis du går på efterløn, indgår værdien af ophørspensionen i den samlede pensionsformue, når a-kassen skal beregne, om der skal ske modregning i efterlønnen. Øvrige offentlige ydelser kan også blive påvirket af udbetalingerne.

Følgende skal være opfyldt for at benytte ophørspension:
• Du er fyldt 55 år
• Du er fuldt skattepligtig til Danmark
• Du har drevet virksomhed i en sammenhængende periode på mindst 10 år inden for de sidste 15 år:

1. som personlig drevet virksomhed
2. som hovedaktionær/-anpartshaver
3. som medarbejdende ægtefælle
4. som efterlevende ægtefælle, der indtræder i rettigheder og pligter i boets eller afdødes skattemæssige stilling i virksomheden eller aktiebesiddelsen.

Særlige forhold
Pensionsordningen skal holdes adskilt fra øvrige pensionsordninger.
Din revisor, advokat eller lignende skal give en skriftlig erklæring vedrørende det beløb, der kan bruges som indskud på ordningen.

 


Cookies meddelelse