Sparring om virksomhedens finansielle strategi

Vi vil gerne tages med på råd i alle virksomhedens faser. Er du ved at starte virksomhed op eller vil udvide din eksisterende virksomhed, kan du med fordel søge sparring hos os.

Vi vil gerne være med til at sikre, at du får den rette sparring og derigennem får bedre mulighed for at udvikle din virksomhed. I den forbindelse vil vi i opstarten af vores samarbejde komme omkring:

 • hvor vil du hen med din virksomhed?
 • hvad er virksomhedens styrker og udfordringer?
 • virksomhedens økonomi og finansielle strategi

Er du ved at starte virksomhed op eller vil udvide din eksisterende virksomhed, kan du med fordel tage os med på råd. Når du udvikler din virksomhed, vil du ofte få behov for finansiering. Det er en fordel for både din virksomhed og os som finansiel partner, at vi kommer med på råd tidligt i din planlægning af virksomhedens finansielle strategi.

Finansiel strategi

Virksomhedens finansielle strategi er ikke stationær, men skal løbende revurderes, når der sker ændringer i virksomhedens økonomiske forhold. Når du skal lægge en finansiel strategi for virksomheden, bør følgende indgå i dine overvejelser:

 • Fremtidigt likviditetsbehov
 • Fremtidigt likviditetsflow
 • Forhold mellem aktiver og passiver
 • Virksomhedens risikoprofil
 • Tidshorisont
 • Gennemførelse af strategien

Den rette løsning til din virksomhed

Sammensætningen af din virksomheds finansiering afhænger af en lang række faktorer, som er forskellig fra virksomhed til virksomhed, og som sikkert løbende ændrer sig. Derfor skal løsningen til din virksomhed løbende vurderes og justeres.
Vi tilbyder dig flere muligheder for at få opfyldt dine finansieringsbehov blandt andet:

 • Driftskredit
 • Garantier
 • Anlægslån
 • Lån i fast ejendom
 • Valutalån
 • Leasing

Vi hjælper dig med beslutningerne om for eksempel fast eller variabel rente, hvor lang løbetid, der bør være på finansieringen, om din finansiering skal være i danske kroner eller anden valuta og hvilken finansieringsudbyder og produktsammensætning, du bør vælge.

Vil du have sparring om din finansielle strategi, er du meget velkommen til at kontakte en af vores erhvervsrådgivere.