Klaus Skjødt

Halvårsregnskab 2022: Stærkt første halvår i Sparekassen Kronjylland

Stærkt første halvår i Sparekassen Kronjylland

Vækst i udlån, aktive kunder og renteafdækning på obligationer sikrer flot resultat, som betyder opjustering af forventningerne

Det har været et travlt første halvår i Sparekassen Kronjylland. Det viser det netop aflagte halvårsregnskab med markant vækst i udlånet og høj aktivitet på særligt boligområdet.

- Vores kunder har i stor stil benyttet de stigende renter til at konvertere deres realkreditlån og dermed mindske deres restgæld. Derudover har tilbagebetalingen af udskudt moms i virksomhederne sammen med en generelt høj investeringslyst hos erhvervskunderne betydet, at lånebehovet er steget. Endelig har vi også i 2022 formået at tiltrække mange nye kunder, ikke mindst erhvervskunder, fortæller adm. direktør Klaus Skjødt.

Udlånet er det seneste år vokset med 19 procent, og det er en væsentlig årsag til, at Sparekassen Kronjylland har en pæn stigning i den grundlæggende indtjening. På grund af nedskrivningerne er halvårets resultat før skat dog faldet en smule i forhold til sidste år. Før skat er resultatet på 257 millioner kroner mod 266 millioner kroner i 2021.

- Nedskrivningerne er fortsat lave, men vi begynder så småt at se, at nogle virksomheder bliver pressede af de generelt stigende priser på ikke mindst el, gas og brændstof. Det ændrer dog ikke på, at langt de fleste af både vores erhvervs- og privatkunder har en stærk økonomi trods høj inflation og stigende renter, lyder det fortrøstningsfuldt fra Klaus Skjødt.

Klar på stigende renter

Efter en lang række år med historisk lave renter har de på det seneste bevæget sig opad. Det har betydet betydelige kursfald på obligationer. Alligevel formår Sparekassen Kronjylland i modsætning til mange af konkurrenterne at fastholde positive kursreguleringer. 81 millioner kroner har sparekassen tjent på den post i første halvår mod 48 millioner kroner i samme periode sidste år.

- Vi har altid haft en forsigtig placering af vores egenbeholdning. Derfor har vi haft en renteafdækning, så vores renterisiko var meget tæt på 0. Den er kommet os til gode i første halvår, da den har afbødet de faldende kurser på obligationerne, forklarer Klaus Skjødt.

Markant opjustering

Sparekassen Kronjylland opjusterer i forbindelse med regnskabet sine forventninger til et resultat før skat for hele året. Ved årsskiftet lød forventningen på 250 millioner til 300 millioner kroner, hvilket allerede er opnået ved halvåret. I stedet hedder forventningerne nu 425 millioner til 475 millioner kroner.

- Det er en meget usikker tid, og derfor har vi også været forsigtige i vores forventninger. Første halvår har dog været positivt på stort set alle områder, ligesom vores kunder helt generelt er økonomisk robuste i forhold til de udsving, vi ser lige nu. Derfor tror vi også, at vi i betydeligt omfang kan fortsætte den gode udvikling, fortæller Klaus Skjødt.

Opbakning til garantmodel

Sparekassen Kronjylland oplever også fortsat stor opbakning til garantmodellen, som betyder, at Sparekassen er en selvejende institution. Garantkapitalen og antallet af garanter er således også i første halvår steget pænt.

- Som garantsparekasse er det naturligt for os at have et langsigtet forretningsfokus, men vi skal selvfølgelig også samtidig sikre, at vi altid har en god indtjening og stærk solvens, så vi har en stærk sparekasse til både nuværende og kommende kunder, forklarer Klaus Skjødt.

Sparekassen Kronjylland har besluttet at kvittere for opbakningen ved at give garanterne direkte indflydelse på, hvordan Sparekassen årligt uddeler en million kroner.

- Med garant-millionen ønsker vi hen over året at sætte fokus på forskellige væsentlige temaer i samfundet, hvor garanterne kan foreslå, hvem der skal have et bidrag til at gøre en forskel i forhold til det tema. Vi har netop lanceret den med fællesskab som første tema. Jeg tror, at vi alle over de seneste år er blevet endnu mere bevidste om værdien af fællesskaber, men det er desværre ikke alle, der føler sig som en del af et fællesskab. Det vil vi gerne sætte lys på, fortæller Klaus Skjødt.

Klik her og læs hele halvårsregnskabet