Sparekassen indfrier statsgaranterede obligationer

Sparekassen Kronjylland indfrier obligationslån for 1 milliard.

Som en ekstra sikring henover 30. september 2010, hvor statsgarantien på indlån udløb, valgte Sparekassen Kronjylland i lighed med en række andre pengeinstitutter at udstede statsgaranterede obligationslån, men nu indfrier den solide sparekasse en stor del af obligationerne.

- Vi har en meget god likviditet blandt andet på grund af vores indlånsoverskud og stærke egenkapital. Derfor har vi simpelthen ikke behov for disse obligationer, forklarer administrerende direktør Klaus Skjødt.

Sparekassen udstedte oprindeligt obligationer for 1,5 milliarder kroner som et treårigt lån, men allerede nu har Sparekassen besluttet at indfri obligationer for 1 milliard kroner. De resterende obligationer sker der til gengæld ikke noget med på nuværende tidspunkt.

- Det er et udtryk for, at vi er meget forsigtige, når vi vælger at beholde de sidste obligationer. Lige her og nu kunne vi sagtens undvære dem, men de er gode at have som et ekstra sikkerhedsnet, lyder forklaringen fra Klaus Skjødt.

Sparekassen offentliggjorde for nylig årsregnskabet for 2010, der viste et overskud på 14 millioner kroner før skat. Hvis man fraregner udgifterne til Bankpakke I havde overskuddet været på 78 millioner kroner.

Egenkapitalen er på 2,2 milliarder kroner, hvilket gør Sparekassen til et af de 10 største danske pengeinstitutter målt på netop egenkapital. Soliditeten viser sig også ved en kernekapitalprocent på 16,1, der ligger væsentligt over det individuelle solvensbehov på 9,9 procent. Sparekassens egenkapital består stort set alene af såkaldt kernekapital, hvilket er opsparet overskud og garantkapital, og altså ikke hybrid kernekapital lånt fra hverken staten eller andre.

Derfor er Sparekassen Kronjylland da også ofte blevet nævnt som et af landets mest solide pengeinstitutter.

- Det er vi selvfølgelig godt tilfredse med, og vi ser os da også selv i den kategori. Vores soliditet har førsteprioritet. Det er den, der er fundamentet under de andre ting, vi gør. Derfor må vi aldrig sætte den på spil, og det er også derfor, at vi har været og fortsat er forsigtige i forhold til vores likviditet, understreger Klaus Skjødt.