Cheføkonom anders høyer:

Vindmøller træk ned i industriproduktionen

 

I september faldt industriproduktionen med hele 4,2 procent viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er normalt med store udsving i industriproduktionen, men siden foråret har der generelt været en sivende tendens i industriproduktionen. Det gør selvfølgelig, at man umiddelbart bliver en smule bekymret for styrken af det økonomiske opsving i Danmark. Der er dog to forhold, som er vigtige at tage med i vurderingen. For det første var industriproduktionen høj da året startede og derudover har udviklingen i specielt én branche sløret billedet.

Branchen motorer, vindmøller og pumper (er en del af Maskinindustri) har oplevet en markant nedgang i produktionen i år ifølge tallene fra Danmarks Statistik. Siden starten af året er produktionen i denne branchegruppe faldet med godt 25 procent. Det er dermed en vigtig årsag til den træge udvikling i industriproduktionen i løbet af 2017.

Det er svært at forstå, at der skulle have været et fald af den størrelse i branchen i år, når man ser på nogle af de regnskaber, der har været. En medvirkende årsag kan være, at vindmølleproducenten Siemens Gamesa desværre har afskediget en del af deres mange danske medarbejdere i år. Derudover er der ofte store udsving i tallene for produktionen i branchen og der kan forekomme revisioner.

Ser man på industriproduktionen fraregnet fremstillingen af motorer, vindmøller og pumper har faldet hen over sommeren været betydeligt mindre. Samtidig er industriproduktionen faldet fra et højt niveau, da produktionen steg kraftigt i slutningen af 2016 og i starten af 2017. Det er også årsagen til, at industriproduktionen ekskl. motorer, vindmøller og pumper har været 4,4 procent højere i årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode sidste år på trods af den svagt faldende tendens over sommeren. På samme måde er den samlede industriproduktion faktisk godt 3 procent højere.

Derfor er det for tidligt at blive nervøs over styrken af opsvinget ved at se på tallene for industriproduktionen. De fleste forhold peger på, at industriproduktionen vil genfinde vækstsporet.

Industrieksporten nyder godt af globalt opsving

Alle de store eksportmarkeder for industrien oplever fin vækst og ventes at gøre det i den nærmeste fremtid. Det vil løfte industriproduktionen fremadrettet, da størstedelen af industriproduktionen i Danmark eksporteres. Det vigtigste eksportmarked er det europæiske og her har det økonomiske opsving virkelig fået fat med vækst i alle lande. Samtidig er Danmarks konkurrenceevne stærk. Så det er forventeligt, at der i den resterende del af året og ind i 2018 igen vil være fremgang i den danske industriproduktion.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke. 

Seneste nyt fra Cheføkonom Anders Høyer

Investering service

cheføkonom: Anders høyer

Investor hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig.

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. 

Investering

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet

Det store udsving er, at coronavirus (COVID-19) er begyndt at sprede sig uden for Kina, hvor det hele startede.

Investering puljeinvest

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Trump sender renterne sydover

USA og Kina har det seneste år ligget i handelskrig med hinanden. Krigen
startede i det små, men er efterfølgende tiltaget. 

Cheføkonom Anders Høyer

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Et kig i krystalkuglen: Hvad kommer til at ske - og ikke til at ske - i 2019?

Ved indgangen til 2019 står økonomien og de finansielle markeder ved en
skillevej. På trods af markant højere indtjening er virksomhederne
blevet mindre værd i 2018.